Kentsel Lojistik

Kent Ne Demek ?

Nüfusun çoğunluğunun sanayi,turizm ile ilgili işlerle uğraşan yerleşim yeridir.

Kentsel Lojistik Nedir ?

Şehir üzerinde gerçekleşen lojistik faaliyetler üzerindeki sosyal,ekonomik,çevresel gibi unsurların etkilerini dikkate alarak ve göz önünde bulundurarak tüm lojistik faaliyetlerin iyileştirilmesine kentsel lojistik denir.

Kentsel yük taşımacılığında dört ana paydaş bulunmaktadır:

 • Göndericiler
 • Taşıyıcılar
 • Yerleşimciler
 • Yöneticiler

Göndericiler, diğer şirketlere ve kişilere mal gönderen veya onlardan mal alan yük taşıyıcılarının müşterisidir. Göndericiler genellikle maliyeti, teslim alma veya teslim etme süresini ve nakliye güvenilirliğini içeren hizmet seviyelerini kontrol ederler.Göndericilerin şirketlerle ve kişilerle bağlantılıdır.

Taşıyıcılar, müşterilerden mal toplama ve müşterilere teslim etme ile ilgili maliyetleri en aza indirmeye çalışır. Müşterilere daha düşük maliyetle daha yüksek hizmet seviyeleri sağlamak açısından büyük bir role sahiptirler. Yük taşıyıcıları trafik sıkışıklığı nedeniyle araçlarını kentsel yollarda kullanma konusunda güçlük çekmektedir.Bu zorlukların iyileştirmesi en çok taşıyıcıların faydasınadır.

Yerleşimciler, kentte yaşayan insanlardır. Yerleşim yerlerinde  etrafındaki trafik sıkışıklığının, gürültünün, hava kirliliğinin ve trafik kazalarının minimum seviyede olmasını isterler.Bu istekler onların en doğal hakkıdır, çünkü her insan  huzurlu temiz ferah bir yerde yaşamak ister. 

Yöneticiler, kentin ekonomik gelişimini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur. Çevresel koşulları iyileştirmek ve kent içindeki yol güvenliğini artırmayı hedeflerler.

Kentsel yük taşımacılığıyla ilgili ana paydaşların çeşitli şekillerde maruz kaldıkları sorunlar bulunmaktadır. Birbiriyle doğrudan ya da dolaylı şekilde ilişkili olan bu sorunlar şöyle sıralanabilir;

 • Trafik sıkışıklığı
 • Çevre kirliliği
 • Görsel kirlilik
 • Gürültü
 • Hava kirliliği
 • Enerji israfı
 • Lojistik sektörü ve sektörle ilgili kurumların bir arada olmaması
 • Gıda ve yük güvenliği
 • Sektörel kalifiye işgücü ihtiyacı
 • Çalışma sermayesi ihtiyacı ve ölçek ekonomisi
 • Lojistik maliyetlerin yüksekliği
 • Afet lojistiği
 • Tersine lojistik

Kentsel Lojistik Çözüm Önerileri

 • Teslimatların gece vaktinde yapılması
 • Kent içi terminallerinin oluşması
 • Kentsel lojistik formlarının oluşturulması
 • Yük bölgelerinin sınıflandırılması
 • Yükleme bölgeleri için rezervasyon yapılmalı
 • Şoförlere eğitimler verilmeli

Kentsel Lojistik Değerlendirme Kriterleri

 • Düşük Maliyet
 • Yüksek Güvenlik
 • Yüksek Kalite
 • Verimliliği Arttırma
 • Sürdürebilirlik
 • Serbest Piyasa Ekonomisi

Kentsel Lojistik İlkeleri

Ulaşılabilirlik: Ürünlerin taşınması için güvenli havayolu karayolu gibi diğer ağ çözümlerinde yeterli yol kapasitesi olmasını sağlamak.

Sürdürülebilirlik: Çevre etkilerinin en aza indirgenmesi ve enerji tüketimini en aza indirmek.

Yaşanabilirlik: Toplumun düzeni huzuru gibi etmenler için en uygun çözümü bulmak.

Dirençlilik: Yüksek yaşam kapasitesi için kentsel lojistik alt yapısının dayanıklı olması

Yerel Yönetimler

Kentsel lojistiğin sürdürülebilir olması için yerel yönetimler olmak üzere farklı görevleri bulunan kamu kurumlarının koordineli ve işbirliğine dayalı çalışması gerekmektedir. Öncelikle yerel yönetimler olarak farklı görevi olan kamu işletmelerinin işbirliği ve koordineye dayalı çalışmalarının sağlanmalıdır. Lojistik merkezlerle bağlantılı limanlarda liman art alanların rastgele gelişimi ve lojistik fonksiyonların dışında kullanılmasını engellemek adına yerel yönetimin düzenleme yapılmalıdır. Kentsel lojistiği ve çevre kirliliğini ortaya çıkaran dağınık antrepo ve depo yatırımlarını önlemek için lojistik merkezin kurulduğu yerler özenle seçilmelidir.

Kent Etkinliğini Etkileyen Lojistik İlişkili Faktörler

Su Kirliliği

Kentsel lojistik alanında kullanılmakta olan taşıtların, yer altı ve yerüstü su kaynaklarının üzerinde, su kirliliği ve hidrolojik bozulmalar şeklinde iki dışsal etkisi bulunmaktadır. Su kirliliği; suya karışan kirleticiler nedeni ile suların kalitesinin düşmesi ve yaşam kaynağı olma özelliğinin ölçülebilen oranlarda değiştirmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Sanayi kuruluşları ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde su kirliliği ile daha sık karşılaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, ulaştırma faaliyetlerinin de su kirliliğine sebep olan unsurlar arasında olduğu belirtilmektedir. 

Atıklar

Kent İçi lojistiğinde kullanılan araçlar yer altı ve üstündeki su kaynaklarının üzerinde iki tür dışsal etkiyi meydana getirmektedir. Bu etkiler; hidrolojik bozulma ve su kirlilikleri biçiminde ifade edilebilir. Şehirler su kirliliklerinin çok yoğun şekilde yaşanıldığı yerleşim alanları olmaktadır. Kirliliğin nedenleri arasında; nüfusun ve sanayi işletmelerinin bu bölgelerde yoğunlaşması ve ulaştırma faaliyetleri önemli paya sahip olmaktadır.

Gürültü

Gürültü; insanlarda, rahatsız eden duygular uyandırmasına neden olan akustik bir olgu veya istenmeyen ses topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Kent yaşamının içerisinde birçok gürültü kaynağının bulunduğu bilinmektedir. Gürültü, bulunulan çevredeki insan sağlığı ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte olan önemli bir faktör olmaktadır. Gürültü, hoşlanılmayan, istenilmeyen, rahatsız eden düzensiz veya düzenli sesler olarak tanımlanabilir.  Lojistiğin bir kolunu oluşturan ulaştırmada gürültünün çıkmasına temel olan etkenler aşağıdaki gibi olmaktadır: 
1. Motor sesleri
2. Egzoz sesleri
3. Taşıt üstündeki hareketli olan parçalar
4. Yol kaplamasından kaynaklanan sesler
5. Trafikteki yoğunluk
6. Sürücülerden kaynaklanan sesler (boşuna klakson çalmak)
7. Brandayı veya yükü düzgün bağlamamak
8. Araç üstünde fantezi modifikasyonu yapmak

Instagram Hesabımızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*