Yalın Lojistik

Günümüzde kuruluşlar, pazarda ihtiyaç duyulan rekabet avantajını elde etmek için sürekli olarak iş süreçlerini iyileştirme arayışı içindedir. Zaman, maliyet ve envanterdeki azalmanın bu iyileştirme için kanıtlanmış bir yol olduğunu ve Yalın Lojistik’in de aynı şeyi sağlamanın bir yöntemi olduğunu düşünüyorlar.

Basit bir ifadeyle, yalın lojistik, ürünlerin akışını ve hızını artırma güdüsüyle organizasyonel tedarik zincirindeki israf faaliyetlerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması yöntemini ifade eder.

YALIN DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ NEDİR?

Kuruluşların, yalın lojistiğin faydalarını elde etmek istiyorlarsa, “yalın düşünme” sürecini telkin etmeleri gerekir. Yalın düşüncenin asıl amacı, tüm süreçlerdeki örgütsel israfı ortadan kaldırmaktır ve envanterin ortadan kaldırılması gündeminin en üstünde yer alır. Odak noktası, operasyonel ve müşteri ihtiyaçlarını desteklemeyen herhangi bir envanteri ortadan kaldırmaktır.

Yalın düşünme kavramı, aslında Japon otomobil üreticilerinin kullandığı üretim yöntemlerinden kaynaklanıyordu. Toyota Motors tarafından uygulanan yalın üretim, Jim Womack tarafından çok beğenilen kitabı “Lean Thinking” de güzel bir şekilde özetlenmiştir. Toyota, doğasında var olan kıtlıklar ve kaynak kıtlığı nedeniyle, israfı en aza indirmeye odaklanan böyle bir üretim süreci kullanmıştır. Bu yöntem kısa süre sonra tüm üretim alanlarında, tedarik zinciri yönetiminde ve ürün geliştirmede kullanılmıştır.

Yalın Düşünme, ürün değerini en üst düzeye çıkararak ve israfı ortadan kaldırarak sürekli bir mükemmellik arayışı döngüsüne odaklanır. Bu süreç, müşterilerin kurumsal atık ve verimlilik eksikliği için ödeme yapmak zorunda kalmamasını sağlamaktadır.

Minimum israfı sağlamaya yönelik dört ilke vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

Değerin Belirlenmesi: Bu süreçte müşterinin değeri belirlenir ve tüm tedarik zinciri ağına dahil edilir.

Değer Akışının Haritalanması: Bu süreçte tüm tedarik zinciri ağı boyunca süreçlerin değeri ölçülür ve ürüne değer katmayan süreçler belirlenir. Değer yaratma ve tanımlama, müşteri perspektifinden yapılır.

Ürün Akışının Oluşturulması: Burada değerli süreçlerin sisteme asimile edilmesine yönelik belirlenen faktörler uygulanır. Bu faktörler kesinti süresinin en aza indirilmesi, kesintilerin azaltılması ve envanterlerin azaltılmasıdır.

Müşteri Talebinin Oluşturulması: Bir ürün imal edilirken müşterilerden gelen taleplere gereken önem verilmektedir. Talep bilgileri işlenir ve tedarik zincirinin tüm aşamalarında kullanıma sunulur.

Yukarıda bahsedilen işlemlerle böylece ürün değeri maksimize edilir ve israf en aza indirilir.

YALIN DÜŞÜNCENİN LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Yalın düşüncenin lojistik üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yalın düşünme kavramını tedarik zinciri yönetimine dahil eden herhangi bir kuruluş, sonuç olarak, atık azaltmanın diğer faydalarının yanı sıra, azaltılmış çevresel etkiden ve iyileştirilmiş müşteri hizmetinden büyük ölçüde yararlanabilir.

Atığın ortadan kaldırılması süreci envanterleri azaltır, bu da döngü ve işlem sürelerini kısaltır. Bu daha sonra tedarik zincirinin hızını ve akışını artırır.

Yalın düşüncenin, “toplam maliyet” kültürüne odaklandığı için lojistik süreç üzerinde güçlü bir kültürel etkisi de vardır. Yalın düşünme süreci, depolama veya nakliye gibi bireysel maliyet faktörlerine odaklanmak yerine toplam sahip olma maliyetini vurgular. Toplam sahip olma maliyetine bağlı olarak önemli kararlar vermek, çoğu kuruluşta envanter taşıma maliyetleri genellikle tüm lojistik maliyetinin yaklaşık %25-40’ını oluşturduğundan, lojistik açısından önemli etkilere sahiptir. Yalın bir düşünme yaklaşımı olmadan, kuruluşlar asla bu toplam maliyet kavramına tamamen güvenmezler ve depolama, nakliye ve verimsiz kaynak kullanımı uygulamaları gibi bireysel maliyet faktörlerine odaklanırlar.

YALIN LOJİSTİK NERELERDE KULLANILABİLİR?

Yalın lojistik, akla gelebilecek hemen her ortamda israfı azaltmada veya ortadan kaldırmada yardımcı olabilir. Kavramlar, her tür sektöre uyacak şekilde değiştirilebilecek veya uyarlanabilecek kadar geniştir. Aşağıdakiler, yalın lojistikten yararlanan farklı şirket türlerinden bazılarıdır.

İmalat: İmalat sanayi, yalın başladığı yerdir. Bu hala, yalın stratejilerin kullanıldığı en popüler sektördür.

Ofis İşleri: Ofis ortamları yalın metodolojilerden büyük ölçüde faydalanabilir. Yalın lojistik, hemen hemen her ofis ortamına nasıl uygulanacağına dair birçok bilgi kaynağı vardır.

Auto Mechanics: Otomobil tamircileri ve garajlar genellikle önemli miktarda atık içerir ve bu da onları oldukça verimsiz hale getirebilir. Yalın lojistikten yararlanmak israfı önemli ölçüde azaltabilir.

Ürün Tasarımı: Bu, yalın kavramlar söz konusu olduğunda birçok insanın gözden kaçırdığı bir sektördür, ancak akıllı süreçlerden de yararlanabilir.

Hastaneler: Hataların azaltılması, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarmaya yardımcı olabileceği için hastaneler yalın lojistiği çok hızlı bir şekilde benimsiyor. Ek olarak, atıkları azaltmanın yollarından biri, bir hastanede son derece önemli olan şeyleri temiz tutmaktır.

YALIN ATIK TÜRLERİ

Geleneksel yalın lojistik stratejilerinde olduğu gibi, temel hedeflerden biri çevredeki atıkları ortadan kaldırmaktır. Atık, genel olarak değer katmayan herhangi bir şey olarak tanımlanır. Bu, hurda parçaları veya ekstra paketleme gibi geleneksel atık olabilir veya boşa harcanan zaman veya verimsizlik gibi kavramsal atık olabilir. İşyerinde yalın bir strateji uygularken genel olarak bakılan altı “tür” israf vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Aşırı Üretim: Gerektiğinden daha fazlasını üretmek. Ürünler sonunda satılacak olsa bile, aşırı üretim, depolama için ek masraflar ve ek fiyat veya talep dalgalanmaları riskini beraberinde getirir.

Bekleme: Ürünler bir sonraki adımın tamamlanması için üretim ortasında oturup beklemek zorunda kalabilir. Bu, üretim hattındaki bir darboğazdan kaynaklanıyor olabilir.

Taşıma: Ürünleri taşımak mümkün olduğunca az yapılmalıdır. Ürünlerin hem tesis içinde hem de başka herhangi bir yerde gereksiz hareketini ortadan kaldırmak, atık azaltmada önemli bir adımdır.

Uygunsuz İşleme: İşin verimli bir şekilde yapılması için kesinlikle gerekenden daha karmaşık veya maliyetli makine veya süreçlerin kullanılması.

Gereksiz Hareket: Bir kişinin parçaları birer birer yeni bir konuma getirmesi gibi gereksiz hareketleri içeren süreçlere sahip olmak.

Kusurlar veya Hatalar: Üretim sürecinde bir ürün hasar gördüğünde veya başka şekilde kusurlu olduğunda ya hurdaya çıkarılması gerekecek ya da düzeltmek için fazladan zaman ve çaba sarf edilmesi gerekecek.

SONUÇ

Yalın bir hizmet için lojistik faaliyetleri gerçekleştirirken amacımızın müşteri memnuniyetini sağlamak, aynı zamanda doğru miktarda envanterle ve daha az işçilik ile yapmak olduğunu düşünürsek kazanımlarımız bize doğru yolda olduğumuzu gösterecektir.

Yıl sonu envanterinden ve lojistikteki adam ihtiyacınızın sebeplerinden yola çıkarak siz de lojistikte Yalın’laşın. 

Instagram Hesabımızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*