Üretim Yönetimi

İşletmenin elinde bulunan insan, makine ve malzeme kaynaklarının belirli miktarlardaki mamulün, istenilen niteliklerde istenilen zamanda ve en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir.

Bu tanımda yer alan dört unsurun ( miktar, kalite, zaman, fiyat ) hepsinin aynı zamanda en iyi şekilde gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Çok sayıda parçadan oluşan bir mamulün üretilmesi için,

 • Gerekli hammadde ve yarı mamullerin çeşitli kaynaklardan uygun fiyatla ve istenilen zamanda sağlanması (lojistik)
 • Her parçanın değişik teknik özelliklere göre işlenmesi (imalat)
 • İşlenen parçaların istenilen yerde ve yeterli miktarda hazır bulundurulması (planlama)
 • Bütün faaliyetlerin eldeki işgücü ve makinelerden en iyi şekilde yararlanmak suretiyle son derece sınırlı süreler içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

ÜRETİM YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI

Üretim yönetiminin ana fonksiyonları;

 • Ön Planlama
 • Planlama
 • Kontrol olmak üzere üç grupta toplanır.

Ön Planlama

Ön planlama grubunda yer alan fonksiyonlar;

1. Tüketici Araştırması, Satış Tahminleri: Tüketicilerin istedikleri mamulun tipi, nitelikleri, fiyatı, miktarı ve gereksinim zamanına ait bilgiler toplanıp analiz edilir.

2. Mamul Tasarımı ve Geliştirme: Tüketicilerin mamulden istedikleri kalite ve tasarım, teknik özelliklere dönüştürülerek imalatın gerek duyacağı bilgiler hazırlanır.

Kontrol

Bu aşamadaki fonksiyonlar;

1. Dağıtım: Programdan yararlanarak; tarih, miktar, tezgah, işçi ve diğer ayrıntılı bilgilerden oluşan iş emirleri hazırlanır. İş emirlerinin belli bir zamanda atölye şefi, ustabaşı, vb. kanallardan geçerek işçiye ulaşması sağlanır.

2. Takip ve Kontrol: İş emirlerinin yerine getirilmesinde, makine arızaları, devamsızlık, verimsiz çalışma, ani ve önemli işlerin araya girmesi gibi önceden kestirilmesi pek mümkün olmayan nedenlerle aksamalar olur. Bunları anında tespit etmek ve ilgililere duyurarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak takip ve kontrolün görevidir.

3. Muayene: Üretilen malların istenilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını tespit amacını taşır. Bulguları takip ve kontrole aktarır.

ÜRETİM YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ

Üretim yönetimindeki kritik kararların başarılı bir şekilde yerine getirilmesi;

 • Planlama,
 • Organizasyon,
 • Kadro oluşturma,
 • Liderlik,
 • Kontrol gerektirir.

ÜRÜN HAYAT EĞRİSİ

Yeni bir ürün doğar, yaşar ve ölür.

Ürün hayat eğrileri dört bölümden meydana gelmektedir;

 • Giriş
 • Büyüme
 • Olgunluk
 • Düşüş

Giriş Dönemi

Yavaş yavaş yükselen zayıf bir sürüm söz konusudur. Ürünün pazara tam olarak girememesi (düşük üretim miktarı) ve üretim teknolojisinin henüz yeni olması nedeniyle yüksek maliyetlerle karşılaşılmaktadır. Nakit akış negatiftir. Bu dönemde;

 • Araştırma,
 • Ürün geliştirme,
 • Süreç geliştirme ve zenginleştirme,
 • Tedarikçi geliştirme çalışmaları ayrıntılarıyla yürütülür.

Büyüme Dönemi

Ürünün tasarımı istikrarlı bir yapıya dönüşmeye ve satışlar yukarı doğru çıkmaya başlar. Yani mamul pazar tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Oluşabilecek yüksek talebi karşılayabilmek için kapasite gereksinimlerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi gereklidir. Bu dönemin çekiciliği rakipleri arttıracaktır.

Olgunluk Dönemi

Ürün olgunluk dönemine ulaştığında rakipleri artık belirlenmiştir. Bu nedenle, yüksek hacimli yaratıcı üretim uygun olabilir. İşletme bu ürün satışından pazarda erişebileceği maksimum düzeye ulaşmıştır.

Rekabet giderek artar. Bu dönemdeki rekabet fiyat, kalite ve sunulan hizmet üzerine yoğunlaşmıştır. Bu dönemde,

 • Yüksek hacimli yenilikçi üretim gerekir,
 • İyileştirilmiş maliyet kontrolü gerekir,
 • Seçeneklerin azaltılması gerekir.

Düşüş Dönemi

Bu dönemde ürün satış miktarı yavaş yavaş düşmeye başlamıştır. Ürünün özel bir katkısı olmadıkça üretimin durdurulması planlanmalıdır. Bu dönemin en önemli özelliği pazardaki süratle düşen fiyatlardır

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*