E-Ticaret Nedir?

E-Ticaret’in Tanımı

Her türlü ürün ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (Akıllıkart, Smartcard, EFT, POS Terminalleri, Faks) gibi kullanarak satılması ve satın alınmasını kapsayan bir kavramdır.

E-Ticaret’in Tarihi

 • İlk defa 1969 yılında ‘ARPANET’ askeri projesiyle dört üniversitede bilgisayarlar birbiriyle bağlandı.
 • 1983 yılında TCP/IP ( Tranmission Control Protocol/İnternet Protocol) kullanıma başlandı.
 • Yaygın olarak internet kullanımı özelleştirmeden sonra 1990’larda başladı ve çok hızlı bir şekilde yayıldı.
 • E-Ticaret 1997’lı yıllardan beri kullanılmaktadır.
 • Bugün tüm dünyada önemli bir paya sahiptir.

Temel Sektörler

 • Eğlence
 • İletişim
 • Yayın
 • Perakendecilik
 • Eğitim
 • Donanım ve yazılım

E-Ticaret Tercih Nedenleri

 • Kolay Olması
 • Hızlı Olması
 • Fiyat avantajı sağlaması
 • Daha çok seçenek Olması
 • Erişim/Ulaşımın Kolaylığı
 • Fiyat Karşılaştırma Olanağı
 • Türkiye’de bulunmayan ürünleri satın alma imkanı sunması

Neden Elektronik Ticaret?

 • Önce gerçekleştiren, Pazar payını artırır: Amazon.com, BarnesandNoble.com,Yahoo.com gibi.
 • Düşük sermaye, bütün işletmeler küçük bir yatırımla E-ticaret’e geçebilir.
 • Global pazara girmek. Tüm dünyaya satış yapabilir hale gelebilmek.
 • Satış maliyetlerini azaltır.

Elektronik Ticaretin Avantajları

 • Satış maliyetlerini azaltır.
 • Birebir görüşme gerektirmez.
 • Süreçleri otomatikleştirir.
 • Saat farkı, bölge, iklim, yöre ile sınırlı değildir.
 • 24 saat satış.

E-Ticaretin Faydaları

 • Potansiyel tüketicinin dünyanın her yanından pazara sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını
 • Yeni üreticilerin dünya pazarına girmesini
 • Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesini
 • Üreticiler arasında rekabetin artmasını
 • Ticari ürünlerin maliyetinin düşmesini
 • Ürün seçeneklerinin artmasını
 • Ürün kalitesinin yükselmesini
 • Daha hızlı bir şekilde ödeme ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar
 • Elektronik Ticaret & Geleneksel Ticaret

E-Ticaret Araçları

Geleneksel Araçlar: Televizyon, Radyo, Telefon, Fax, Elektronik Ödeme ve Para Sistemleri, Kapalı Bilgisayar Ağları

Yeni Araçlar: www, FTP, E-Posta, Sözlü Mesaj, Konferans Sistemleri,GSM,SMS,WAP

Elektronik Ticaretin Türleri

 • B2B (Business To Business)
  Şirketler Arası Elektronik Ticaret
 • B2C (Business To Consumer / Customer)
  Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret
 • B2G (Business ToGoverment)
  Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret
 • C2G (Business To Consumer / Customer)
  Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret

E-Ticaretin Ekonomik Hayata Etkileri

 • Dijitalleşme
 • Ar-Ge faaliyetleri
 • Globalleşme
 • İnsan kaynakları profilinde değişim

E-Ticaretin Yönetime Etkileri

Elektronikleşme ve Hareketlilik: Bilgilere ulaşmada kolaylık

Vizyon Geliştirme: Daha geniş bir kitleye hitap etmek

Örgüt Kültürü: Rekabetten kaynaklanan takım ruhu ve örgüt kültürü

Çalışma Grupları: İnternet üzerinden veri paylaşımı ve toplantılar.

Rekabette Üstünlük: Rakiplere üstünlük

E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri

 • Etkileşimli ve Birebir Elektronik Pazarlama
 • E-ödeme İmkanı
 • Bankacılık ve Sigortacılıkta etkinlik ve hız
 • Sanal Anket ve Kamuoyu
 • Etkin ve hızlı Müşteri talepleri yönetimi
 • Etkileşimli Tedarik zinciri yönetimi
 • Etkileşimli Stok yönetimi
 • Birebir pazarlama

E-Ticaretin Üretim Sürecine Etkileri

 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Depodaki ürün kontrolü
 • Ürün taleplerinin hızlı kontrolü
 • Lojistik kararlarının hızlı alınabilmesi
 • Depolama ve personel masrafları vb.

E-Ticaretin KOBİ’lere Etkileri

 • Pazar Araştırma
 • Ürün/Hizmet Arama
 • Pazarlama
 • Müşteri ile İletişim
 • Girdi Temini

E-Ticarette KOBİ’lerin Önündeki Engeller

Ülkemizde KOBİ’lerin E-Ticarete Yönelimin Önündeki Engeller

 • Kuruluş Maliyetleri
 • İnsan Kaynaklarındaki Eksiklik
 • Sağlanacak Faydanın Belirsizliği
 • Sınırlı Bilgi Düzeyi
 • E-Ticaretin Öneminin
 • Henüz Yeterince Fark edilememiş olması

E-Ticarette KOBİ’lere Öneri

Öneri: KOBİ’ler bir araya gelerek e-pazaryerleri oluşturabilirler…

E-Ticaretin Bireye ve Topluma Etkileri

 • Hesaplı, rahat, kolay ve hızlı
 • Güvenli
 • Eğlenceli
 • Online açık artıma
 • Küresel
 • Geniş ürün seçenekleri
 • Sıra bekleme, yer ve zaman bağımsızlığı

E-Ticaret İşlemleri

 • Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi,
 • Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma,
 • Tanıtım, reklam ve bilgilendirme,
 • Sipariş verme,
 • Anlaşma/sözleşme yapma,
 • Elektronik banka işlemleri ve fon transferi,
 • Elektronik konşimento gönderme,
 • Gümrükleme,
 • Elektronik ortamda üretim izleme,
 • Elektronik ortamda sevkiyat izleme,
 • Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik,
 • Elektronik ortamda kamu alımları,
 • Elektronik para ile ilgili işlemler,
 • Elektronik hisse alışverişi ve borsa,
 • Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi,
 • Doğrudan tüketiciye pazarlama,
 • Sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf işlemleri,
 • Sayısal içeriğin anında dağıtımı,
 • Anında bilgi oluşturma ve aktarma,
 • Elektronik ortamda vergilendirme,
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunması ve transferi
 • Elektronik ortamda kamu alımları,
 • Elektronik para ile ilgili işlemler,
 • Elektronik hisse alışverişi ve borsa,
 • Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi,
 • Doğrudan tüketiciye pazarlama,
 • Sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf işlemleri,
 • Sayısal içeriğin anında dağıtımı,
 • Anında bilgi oluşturma ve aktarma,
 • Elektronik ortamda vergilendirme,
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunması ve transferi

E-Ticarette Ödeme Araçları

Elektronik Para

Elektronik para Internet’te kullanılmak üzere geliştirilmiş para birimidir. Elektronik para günlük hayatta kullanılan mağaza çeklerinin Internet ortamındaki karşılığı olarak değerlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak elektronik para hizmeti sunan şirketler tarafından geliştirilen özel yazılımlardan birini bilgisayarlarına yüklemeleri ve o şirketle çalışan bir bankada hesap açtırmaları gereklidir. Bundan sonra elektronik para ile anlaşmalı mağazaların sitelerinden veya kendisi gibi elektronik para yazılımını kullanan diğer taraflar ile sanal alışveriş yapabilirler. Elektronik para yazılımı, istenilen miktarda parayı bir banka hesabından çekilerek, Internet üzerinden yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere elektronik ortamda saklanmasını sağlar. Her elektronik paranın normal hayatta olduğu gibi bir seri numarası vardır. Internet üzerinden bir harcama yapıldığında belli seri numaralı elektronik paralar alışveriş yapanın bilgisayarından silinerek alışveriş yapılan bilgisayara geçirilir. Bu şekilde, para akışı aynen günlük hayatta olduğu gibi gerçekleştirilir. Türkiye’de bu sistem henüz uygulamaya geçmemiştir. Dünyada elektronik para hizmeti veren bazı kuruluşlara örnek olarak CyberCash, DigiCash verilebilir.

Elektronik Çek

Elektronik çek, elektronik ticaret gerçekleştiren sitelerin ödemeleri çek olarak kabul etmelerini ve işleyebilmelerini sağlayan bir ödeme sistemidir. Elektronik çek, ABD’de Financial Services Technology Consortium tarafından SDML, Signed Document Markup Language, adı verilen bir işaretleme dili kullanılarak geliştirilmiştir. Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kartı olmadan banka hesabı bilgilerinin gerekli olanlarının elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yapılır. Kullanıcı bir anlamda ticaret sitesine çek keserek ödeme yapmış olur. Bankadaki sistemler yapılan transferleri her gün temizleyerek bahsedilen hesapta alışverişin tamamlanması için gerekli şartların yeterli olup olmadığını kontrol ederler ve bu durumdan elektronik ticaret sitesini şifreli kanallarla haberdar ederler. Bu işlemler takas merkezi olarak adlandırılan finansal kurumlar tarafından da yürütülebilir. Kullanılması kolay bir sistem olmakla birlikte, daha yaygın kullanımı için gerekli sistemlerin finans sektörü tarafından kabul görmesi gereklidir. Bu hizmet ülkemizde herhangi bir kuruluş tarafından henüz uygulamaya konulmamıştır. 

Diğer Ödeme Araçları

Escrip: Bağış ödemeleri gibi bazı özel düşük miktarlı ödemeler için kurulmuş bir sistem.
IPIN: İnternet harcamalarını ISS faturalarına yansıtan bir sistem.
PCPay: Smart Card bazlı bir sistem.
ECharge My Phone: Telefon faturası ile entegre edilmiş bir sistem.
First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluşun toplayıp, ilgili taraflara dağıtımını yaptığı bir sistem.

Instagram Hesabımızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*