Otel Lojistiği Nedir?

Talep edilen mal yada hizmeti istenilen yerde, zamanda, kalitede, miktarda ve maliyette sunmak da otellere rekabet üstünlüğü kazandırabilir. Lojistik sistemde önemli olan iki unsur vardır;

Birincisi; lojistik sistem müşterinin ihtiyaç duyduğu doğru mal ya da hizmeti teslim eden bir hizmet sunmalıdır.

İkincisi ise bu teslimat, müşteriye sunulan hizmetten ödün vermeksizin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar en düşük maliyetle gerçekleştirilmelidir. (Pazirandeh ve Jafari,2013:891)

Otel İşletmelerinde Yerine Getirilen Lojistik Faaliyetler

Lojistik faaliyetlerin çoğunlukla üretim işletmelerinde yerine getirildiği düşünüldüğü için genellikle üretim işletmelerini ele almaktadır ancak hizmet işletmelerinde de lojistik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bir hizmet işletmesi olarak otel işletmeleri içinde olduğu gibi tüm işletme faaliyetlerinin tam zamanında ve istenilen kalitede yerine getirilmesini etkileyen önemli faaliyetlerdir.

Oteller hizmet işletmeleri olarak endüstri işletmelerinden farklı özelliklere sahiptir. Lojistik açısından ele alındığında bu farklı özellikler üretim, çalışanlar ve pazarlama açısından farklılık göstermektedir. Çalışmada, üretim işletmelerinde yerine getirilen on lojistik faaliyet belirlenmiş ve bu faaliyetlerin otel işletmelerine uyarlanışı belirlenmiştir.

Lojistik Faaliyetler

Lojistik Kaynaklar

 • Olavarrieta ve Ellinger (1997: 561) işletme kaynaklarını lojistik açıdan ele almış ve dokunulabilir ve dokunulamaz olarak girdi, varlık ve yetenek olmak üzere üç başlık altında toplamıştır.
 • Lojistik girdi faktörleri, işlenmemiş girdi faktörleri (forklift kamyonları, paketleme malzemeleri, stoklar, sınıflandırma malzemeleri gibi) ile basit beceriler (örneğin yükleme, boşaltma, araçları kullanabilme, bilgisayar kullanabilme gibi) olmak üzere iki grupta toplanabilir.
 • Girdi faktörleri herhangi bir lojistik faaliyet için kullanılmaya başladıkları andan itibaren işletmenin bir yeteneği ya da varlığı haline dönüşmektedir.

Lojistik Kaynaklar:

Bilgi ve yenilik kaynakları ile ilgili;

 • Bilginin elde edilmesi
 • Bilgilerin paylaşılması
 • Problem çözebilme yeteneği
 • Yeniliklerin takip edilmesi
 • Yeniliklerin işletmeye adapte edilmesi
 • İlklerin uygulanması
 • Yeni lojistik hizmet geliştirilmesi

İnsan kaynakları ile ilgili;

 • Çalışan yeterliliği
 • Nitelikli çalışanlara sahip olunması
 • Çalışanlar arası iyi ilişkilerin varlığı

Teknolojik kaynaklar ile ilgili;

 • Bilgisayarlar
 • Bilgisayar programları
 • Yönetim bilgi sistemleri
 • Otomasyon programları

Operasyonel kaynaklar ile ilgili;

 • Tedarikçi ilişkileri
 • Depolar
 • Depo araç gereçleri
 • Takımların oluşturulması
 • Lojistik koordinasyon
 • Hızlı teslimat
 • Finansal kaynaklar

Otel Lojistik Faktörlerine Yönelik Faktörler

      1. Faktör – Hizmet Üretimi Ve Sunumu Faaliyetleri
 • Müşteri hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (müşteri hizmetleri)
 • Depolardaki malların sınıflandırılması (sınıflandırma)
 • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi (müşteri ihtiyaçları)
 • Malzemelerin en uygun şartlarda depolanması (depolama)
 • Stok yönetiminin yapılması (stok yönetimi)
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretiminin yapılması (pazarlama)
     2. Faktör – Tedarik Faaliyetleri
 • Sipariş geçilmesi ile ilgili tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (sipariş yönetimi)
 • Mal ve hizmet üretimi için malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi (talep yönetimi)
 • Malzeme satın alımlarının yapılması (satın alma)    

‘‘Sınıflandırma’’, ‘‘depolama’’  ve ‘‘stok yönetimi’’ malların işletme içerisinde hareketi ile ilgilidir ve birbiri ile ilişkili faaliyetlerdir. Depolama yalnızca bitmiş ürünler için değil hammadde ve yarı mamuller için de geçerlidir.

Otel Lojistik Kaynaklarına Yönelik Faktörler

      1. Faktör – Bilgi Ve Yenilik Kaynakları
 • Yenilikleri takip etme
 • Bilginin elde edilmesi            
 • Bilgilileri paylaşma    
 • Yenilikleri işletmeye adapte etme
 • Yeni lojistik hizmet geliştirme           
 • İlkleri uygulama         
 • Problem çözebilme    
      2. Faktör – Operasyonel Kaynaklar
 • Depolar          
 • Depo araç – gereçleri    
 • Tedarikçi ilişkileri       
 • Takımların oluşturulması        
 • Hızlı teslimat  
 • Lojistik koordinasyon
     3. Faktör – Teknolojik Kaynaklar
 • Yönetim bilgi sistemleri         
 • Otomasyon programları         
 • Bilgisayarlar   
 • Bilgisayar programları           
     4. Faktör – İnsan Kaynakları
 • Nitelikli çalışanlar      
 • Çalışanlar arası iyi ilişkiler     
 • Çalışan yeterliliği       

Konumuz ile alakalı yapmış olduğumuz röportajı da sizlerle paylaşmak istiyoruz.

RÖPORTAJ

Soru: Otelde misafirlerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için gerekli hizmet veya malların talep miktarı nasıl belirleniyor?

Cevap: Şehir otelciliğin de bir ay boyunca otelin tam kapasite çalışacağını varsayarak hızlı tüketim malları haftalık stok şeklinde ; dayanıklı tüketim malları ise aylık stok şekilde belirleniyor. Yani mesela otelimiz 100 kişilik ise hızlı tüketim malları 100*7 şeklinde stokla ; dayanıklı tüketim malları 100* 30 şeklinde aylık stokla belirleniyor.

Soru: Otel lojistik faaliyetlerinden(satın alma miktarı hariç ekstra bedeller, depolama ,taşıma v.b.) en yüksek maliyet kalemi hangisidir?

Cevap: Bizim için en yüksek maliyet kalemi taşımacılık maliyetleridir.

Soru: Depolama için farklı bir firmanın depolama alanını mi kullanıyorsunuz , otel bünyesinde mi bu faaliyeti sağlıyorsunuz?

Cevap: Birçok otel kendi bünyesinde sağlar.

Soru: Sezonun yoğun olduğu zamanlarda yani talebin diğer zamanlara kıyasla çok fazla olduğu zamanlarda gerekli talebi karışlamak için ek stok bulunduruyor musunuz?

Cevap: Dayanıklı tüketim mallarında son kullanma tarihine kadar stok bulundurulabilir fakat hızlı tüketim mallarında genellikle haftalık talepte bulunulur.

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*