Uluslararası Pazarlama Nedir?

Pazarlama süreci sadece alım satımdan ibaret olmayan, değişen sektörü, gelişen durumları, insan ve piyasa analizini yapabilmeyi de içermektedir. Pazarlama süreci firmaların ürün ve hizmetlerini tüketicilere belirli bir stratejiyle ulaştırmasıdır. Ulaşılan stratejilerin en iyi şekilde uygulanmasıdır. Pazarlama sektöründe insanlar öncelikle ürünlerini piyasaya sürer ve keşfedilmek ister ve daha sonrasında pazarlama ile tanışırlar. Amaç her zaman büyümeye gitmektir büyümeye gitmeyen sektör kendi içinde küçülmeye mahkumdur ve bu da tükenişin kanıtıdır. 

Günümüzde pazarlama anlayışı tüketici yönlüdür ve tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanması üzerinde durur. Pazarlama faaliyetleri ise “Pazar bilgisi toplama”, “mamul-ürün planlama ve geliştirme”, “fiyatlandırma”, “tutundurma” ve “dağıtım” şeklinde beş ana grupta toplanabilir. Son yıllarda önem kazanan küreselleşme eğilimi doğrultusunda uluslararası pazarlama “global” tüketici istek ve ihtiyaçlarının yerli ve uluslararası rakip işletmelerden daha iyi bir şekilde belirlenmesi, karşılanması ve pazarlama faaliyetlerinin makro bir çevrede koordine edilmesidir. Bu da global pazarı getirmektedir başka bir ifade ile; uluslararası pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimi gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin olarak birden çok ülkede yapılan planlama ve uygulama sürecidir. 

Pazarlama sektörünün gelişmesi uluslararası pazarlara açılmayı getirir ve bu da gelişmişliğin göstergesidir. Günümüzde sınırlamalar kalkmıştır ve teknoloji artmıştır bundan dolayı da ticaret gelişmiştir. Uluslararası pazarlama; çok uluslu faaliyet gösteren işletmelerin gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetlerinin tamamıdır.

Gelişen teknoloji sayesinde uluslararası pazarlama sadece sektör yoluyla değil sosyal medya yoluyla da hızlıca artış göstermektedir. Reklamlar, sponsorlar ve dijital pazarlama ile uluslararası pazara açılmanın bir yoludur ve dijitalleşmeyle daha çok pazarlara açılabiliyoruz bu da bizim için yüksek bir avantajdır. Dijital pazarlama sayesinde pazarlama sektörü artık sadece bölgesel olarak büyümüyor ulusal pazarlamanın yanında global Pazar haline de gelmektedir. 

Global Pazar, uluslararası Pazar, çok uluslu Pazar ve bölgesel pazarlamaları geliştirmek için başlıca etkende pazarlama stratejilerini iyi bilmektir. Birçok pazarlama stratejisi vardır, iş planınızın, müşterileri veya müşterileri işletmenizle nasıl bulacağınız ve nasıl çekeceğiniz konusunda genel reklam planınızı özetleyen bir bölümüdür. İş planınızın, müşterileri veya müşterileri işletmenizle nasıl bulacağınız ve nasıl çekeceğiniz konusunda genel reklam planınızı özetleyen bir bölümüdür. İş planı ve pazarlama stratejisi kardeş kavramlardır birbirini takip eder ve ikisinden birisi eksik kaldığında iş planlaması bozulabilir ve pazarlama ağında düşüş yaşanabilir. Pazar stratejisi sadece pazarlama alanında fayda sağalan bir şey değildir; ürün hizmeti, üretim ve pazarlama ile ticaret farklı kavramlara girse de pazar stratejisi genel olarak gerekli kavramdır.

Uluslararası pazarlama, global pazarlama ve çok uluslu pazarlama daima keşfetmeye ve gelişmeye mahkumdur eğer gelişme göstermezse daha önce dediğimiz gibi düşüşe geçer. 

Uluslararası pazarlama, çok uluslu işletmelerin pazarlama faaliyetleri olarak bilinir. Bu işletmeler ihracat aşamasını aşmış, pazar ayırımı gözetmeyen işletmelerdir. Gelişmiş düzeylerde olan pazarlama türleridir bununla beraber, toplam satışları içinde ihracat önemli bir paya ulaşmış, hatta sadece diğer ülke pazarları için faaliyette bulunan işletmeler içinde uluslararası pazarlama kavramı kullanılır. Ne kadar ulusa açılırsan o kadar Pazar sektörün gelişmiş düzeyde demektir ve bu artı pozisyon kazandırmaktadır. Gün geçtikçe firmaların ekonomik yükü artmaktadır ve yeni Pazar arayışı içine girmektedir. Yeni Pazar arayışına girmek gelişmişlik düzeyinin artması demektir. Uluslararası pazarda en önemli avantajlardan biri ulusal pazarlama seçenekleri yanında daha yüksek kazanç sağlama oranları olmasıdır. Farklı pazarlar firmaların çok daha geniş kitlelere ulaşmasında etkilidir. Bu da normal pazarlardan daha çok avantaj doğurmaktadır.  

Uluslararası pazarlama, çok uluslu işletmelerin pazarlama faaliyetleri olarak bilinir.

İşletmenin temel amaçları da ihracat davranışı ve kararlarında etkili olmaktadır. İşletmeyi büyütmek sadece ithalata bağlı bir durum değildir. İthalatla sadece alım yaptığın taktirde büyümeye istenilen şekilde gidilmez. İhracat büyümek için her noktada şarttır. Karlılık amacı yanında istikrar arayan ve büyümeyi uzun dönemli karlılık ile sağlamayı amaçlayan bir işletmenin ilk başvuracağı yol ihracata yönelmek olabilmektedir. İşletmenin büyüklüğü ve üst yönetimi de ihracat kararlarının verilmesinde önemli rol oynamaktadır. Uluslararası pazarlama mikro düzeyde pazarlarla ilgilidir ve analiz birimi olarak işletmeyi ele alır. Burada analizin odak noktası, bir ürünün ülke dışında nasıl ve neden başarılı veya başarısız olduğu ayrıca pazarlama çabalarının bu sonucu nasıl etkilediğidir. Pazarlama genelde doğru ihracat sonrası bu etkilerden en sağlıklı şekilde etkilenmektedir ve bu da işletmecinin elinde olan bir şeydir piyasayı kullanmayı ve yönetmeyi bildiği taktirde ithalatta, ihracatta planlı şekilde ilerler.  

Uluslararası pazarlamanın bazı yolları vardır ve bunlar şu şekilde ayrılmaktadır; 

  • İHRACAT 
  • ÇOK DİLLİ WEB SİTE  
  • FRANCHİSİNG VERME 
  • ORTAK GİRİŞİM 
  • DOĞRUDAN YATIRIM  

İHRACAT: Ulusal pazarların dışına çıkabilmenin en kolay yoludur. Kendi ürettiğin ürünü dış piyasaya sunmaktır ve ülkeye ek gelir kaynağı sağlamaktırİhracat yapmak dolaylı ya da doğrudan yoldan dış pazara giriş sağlamaktadırDolaylı ihracat faaliyetlerinizde firmalar başka ülkelere ürün ve hizmet satışı yapabilecekleri ticaret şirketlerinden destek alırlar. Doğrudan ihracat faaliyetlerinde kendi ürünlerini ya da hizmetlerini doğrudan kendiler pazarlarlar dış pazarlara ve şirketlereBu süreçte yurt içinde ihracat departmanları kurabilirler, promosyon faaliyetlerini yürütebilecekleri ve satışları sağlayabilecekleri yurtdışı satış şubesi açabilirler, yurtdışına seyahat engeli olmayan satış temsilcilerine görev verebilirler ya da yurtdışında distribütörler vasıtasıyla satışlarını gerçekleştirebilirler.  

ÇOK DİLLİ WEB SİTE: Firmalar artık pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, ürün ve hizmetlerini uluslararası arenada tanıtabilmek için dijital ortamı kullanıyorlar. Daha çok tanınmak ve uluslararası açılmak için böyle bir web site kurulumu yapılmıştır. Uluslararası bir web sitesi kurarak müşterilerinize web siteniz üzerinden ulaşabilirsiniz. İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dünyada çok konuşulan dillerde ve hedeflediğiniz ülkenin resmi dilinde ürün ve hizmetlerinizi tanıtmanızı sağlayacak kurumsal bir web sitesi kurabilirsiniz. 

FRANCHİSİNG VERME: Son yıllarda artan bu ticaret şekli çok sağlam şekilde gelişmektedir. Firmalar kendi markalarını büyütmek için başka kişilere marka vererek ağlarını büyütmektedir. Böylece kurumsal bir yapıda farklı ülkelerde de kaliteli hizmet verebilir ve pazar payınızı arttırabilirler.  

ORTAK GİRİŞİM: Yerel faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlara açılabilmek için kullanabileceği fırsatlardan biri de ortak girişimler elde etmektir. Bu ortak girişimler firmaları ve onların projelerini geliştirmek için Firmalar hedefledikleri ülkedeki şirketlerle ortak projeler yürüterek uluslararası faaliyetlerine hız verebilir.

DOĞRUDAN YATIRIM: Firmalar ürün ya da hizmetlerini pazarlayabilmek için kendileri de başka ülkelerde doğrudan yatırım yapabilirler. Sizler de farklı bir ülkede kendi tesislerinizi kurarak oradaki yerel faaliyetlerin bir parçası haline gelebilirsiniz. Farklı ülkelerde yatırım yaparak markanızın kurumsallığını da tüketicilerinize gösterebilirsiniz. Doğrudan yatırım dolaylı yatırımdan daha karlıdıkazanılan bütçe direk kendi hesaba girmektedir. Kar firmaya aittir. 

İşletmenin temel amaçları da ihracat davranışı ve kararlarında etkili olmaktadır.

Instagram Hesabımızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*