Lojistik Raporlama ve Maliyetleri Nelerdir?

Lojistik Nedir?

Müşteri istek ve ihtiyaçlarını uygun şekilde üretim noktasından, tüketim noktasına kadar ki taşımacılık, depolama, stok yönetimi, sipariş yönetimi, sigorta, gümrük ve elleçleme gibi süreçleri yöneten faaliyetlerdir.

Rapor Nedir?

Bir konu hakkında yapılan araştırma sonucu, o konuyla ilgili gerekli bütün bilgileri veya saptamaları belli kurallar çerçevesinde ortaya koymaktır.

Raporun Amacı Nedir?

Raporun amacı başkalarına belirlenen konularda  bilgi vermek, herhangi bir konuda çözümü kolaylaştırıcı öneriler sunmaktır.Raporun yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar çok önemlidir ve bu kurallar sayesinde hazırlanan rapor anlaşılır, net ve işlevsel olacaktır.

Rapor Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bir rapor hazırlarken kurallar dikkate alınmalı, bu kurallara uygun olarak seçilen konu hakkında dikkatli bir şekilde analiz yapılmalı ve yazılmalıdır. Rapor bitirildiği zaman da  mutlaka kontrol edilmelidir. Rapor yazarken kısa ve öz cümlelerin,sade bir dilin kullanımı raporun net ve anlaşılır olması bakımından önemlidir. Raporda (eğer teknik bir rapor değil ise) yabancı kelimelerden ve teknik tanımlardan kaçınılmalıdır. Sade ve akıcı bir dil kullanmak, raporun tamamını okuyacak kişinin işini kolaylaştıracak ve raporun amacına ulaşmasını sağlayacaktır. İçerik bakımından ise raporun kapsayacağı konuları, başlık ve alt başlıkları planlamak, kullanılacak temel verileri belirlemek önem taşımaktadır. Rapora başlarken ve bittiğinde kontrol edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalardan bir kısmını raporun başında, bir kısmını da rapor bittikten sonra kontrol etme amaçlı kullanmak mantıklıdır.

Hedef Okuyucu: Hazırlanacak olan raporun kime hitap edeceği belirlenerek okuyucuya göre yazılmalıdır.

Hazırlanma Süreci: Raporu yazarken, belli bir süre belirlenmeli ve ona uygun olarak yazılmalıdır.

İletilmek İstenen Mesaj: Raporda verilmek istenen mesajın ne olduğu net ve akıcı cümlelerle belirlenmelidir.

Yeterli Veri: Raporun kuvvetli olması için yeterli veri olmalıdır.

Rapor İçeriği: Raporu istenilen bir şekilde hazırlanabilmesi için içerik ile ilgili düşünceler not edilmelidir. 

Rapora Hakimiyet: Raporu hazırlayan bireyin, raporun içeriğine yeterince hakim olması en önemli noktadır ve her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıdır.

Rapor Kuralları: Raporun hazırlanırken kurallara uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.Kurallar rapor hazırlanma aşamasında çok önemlidir.

Rapor Bölümleri

Raporlar genellikle üç bölümden oluşur.

Bu bölümler; Birinci Bölüm, İkinci Bölüm ve Üçüncü Bölüm olarak adlandırılır.

Birinci Bölüm: Kapak, Özet, Anahtar Kelimeler, Önsöz, İçindekiler.
İkinci Bölüm: Giriş, Ana Metin, Sonuç.
Üçüncü Bölüm:  Öneriler, Ekler, Kaynakça

Kapak: Raporun adı, hazırlayanın adı ve tarih bilgileri yer alır.
Özet: Raporun geneli hakkında kısa bilgi veren kısımdır. 
Anahtar Kelimeler: Raporun içeriğini destekleyecek kelimeler yer alır.
Önsöz: Raporun yazılma amacıyla ilgili bilgi verir ve çalışma esnasında emeği geçenlere teşekkür edilen kısımdır.
İçindekiler: Raporun içeriği ile ilgili konu başlıklarını ve sayfa numaralarıyla belirten bölümdür.

Giriş: Raporun neden hazırlandığı, amacı, hangi konuların ele alındığı gibi
konular yer alır.
Ana Metin: Raporun esas kısmı ve gelişme kısmıdır. Ele alınan konu veya sorunun detaylarıyla incelendiği kısımdır.
Sonuç: Bu kısıma kadar yapılan çalışmalar ile ilgili çıkarılan bilgilerdir.

Öneriler: Raporun verimliliğini arttırmaya yönelik fikirlerin yer aldığı
kısımdır.
Ekler: Raporda yazılanları açıklayıcı ve tanımlayıcı nitelikle verilerin yer aldığı kısımdır.
Kaynakça:  Yer verilen  çalışmaların yazar adı, yayın tarihi, eser adı, basım kaydı-yeri, yayınevi vb. gibi bigilerin bulunduğu kısımdır.

Lojistik Maliyetler

Lojistik maliyetler, lojistik faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin tümünü ifade etmek için kullanılan bir kavram olup, işletmelerin lojistik faaliyetler için katlandıkları  parasal tutarı olarak tanımlanabilir.
Lojistik maliyetler, bir ürünün tedarik edilmesine ilişkin girişimlerde bulunulmasından, müşteriye teslim edildiği ana kadar yapılan
tüm faaliyetlere ilişkin maliyetler olup, depolama, ambalajlama,  taşıma, montaj ve ilişkili tüm hizmet maliyetleri ile fatura hazırlama, işlemin muhasebeleştirilmesidir. Bu anlamda lojistik maliyetler, tedarik, üretim, satış ve dağıtımın neden olduğu maliyetler olarak da ifade edilebilir

Lojistik Maliyet Unsurları

  • Taşıma Maliyeti
  • Depolama Maliyeti
  • Elleçleme Maliyeti
  • Sipariş İşleme ve Bilgi Yönetimi Maliyeti
  • Stok Yönetimi Maliyeti

Taşıma Maliyeti: Malzemelerin, mamullerin,malların ve insan unsurunun yer değişmesi için yapılan harcamalardır.Taşıma da en önemli aşamayı oluşturur.

Depolama Maliyeti: İşletme faaliyetlerinde, tüketmek üretmek veya satış amaçlı kullanılmak üzere bir süre işletme de tutulması gereken varlıkların depolanmasıyla ilgili maliyetleri kapsar.Depo yerinin belirlenmesinde kiralama, satın alma, amortisman ve sigorta gibi pek çok faaliyete ilişkin kararlar depolama maliyetinin büyüklüğünü ve bunun işletme faaliyetlerine etkisini belirler.

Elleçleme Maliyeti: Lojistik faaliyetlere konu olan varlığın özelliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, birimlere aktarılması, amaca yüklenmesi ya da araçtan indirilmesi güvenli ortamda tutularak bakımının yapılması gibi işlemlere verilen addır.

Sipariş İşleme ve Bilgi Yönetimi Maliyeti: Siparişin alınıp verilmesi sipariş bilgilerinin ilgili birimlere iletilmesi ve izlenmesi sürecinde ortaya çıkan giderler, sipariş işleme maliyetini oluşturur.

Stok Yönetimi Maliyeti: Stoklar üretimde kullanmak, satmak ya da diğer işletme faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla işletmenin sahip olduğu varlıklardır.

Instagram Hesabımızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*