Kontrat Lojistiği

Kontrat lojistiği büyük üretici veya büyük dağıtıcı şirketler için hammaddeden tüketime kadar olan malzeme veya ürün hareketinin, üretim dışında kalan kısımlarının iş sorumluluğunun, lojistik şirketlerle yapılacak bir stratejik iş ortaklığı çerçevesinde dışarıya aktarılması işlemidir. 

Kontrat lojistiği henüz üretime geçmemiş veya üretim yerini, üretim şeklini kapasitesini değiştirmeye karar veren şirketlerle hazırlanır. Tedarik zinciri sürecinin ilk defa tasarlanması veya mevcudun yenileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla yapılan uzun süreli bir çalışmadır. Bunu üretici şirketlerin tek başlarına yapması mümkün değildir. Bu çalışmada mutlaka bir lojistik şirket devrede olmalı, lojistik şirket ile üretici veya toptancı şirket arasında iletişimi sağlayacak bir uzman kuruluş da yer almalıdır. Farklı dili konuşan gruplar arasında dil birliği ve orta nokta bulma çalışmalarında bulunmak, öneriler getirmek amacıyla görev almalıdır. Kontrat lojistiği geniş bir alan kapsadığından dolayı iş bölüm alanı da geniştir ve Türkiye’de yeni kullanım alanları açıldığından bu yana Türkiye’de her firma kontrat lojistiği yapmamaktadır. Türkiye’ de kontrat lojistiği uygulama alanı en geniş firma CEVA Lojistiktir. Navlun yönetimi ve kontrat lojistiği ile sektörde kurumsallığını ve alanını arttırmıştır.

Kontrat lojistiği, gerektiğinde üretim tesisleri içindeki depoların, araç parklarının, ülke içindeki farklı lokasyonlardaki depo, aktarma merkezi, bayi deposu gibi yerlerin kapatılmasını, öz mal ise satılmasını kiralık ise kira kontratlarının sona erdirilmesini, her türlü nakliye araç ve ekipmanın da satılarak veya 3PL şirkete devredilerek getirisinin şirket nakitlerine aktarılmasını da sağlayacaktır. Kontrat lojistiği birçok alan da hayatı ve lojistiği kolaylaştıran bir daldır, ürünlerin satışı ve depolanması gibi süreçlerde kendi imkânlarından yararlanır. Dijitalleşmenin gerçekleştiği ve yeni iş yapma modellerinin benimsendiği işletmelerde ise lojistik süreçler için dış kaynak kullanımı yoluna gidilir. İşletmeler hedef pazarlarda dağıtım ağı kuvvetli olan lojistik partnerleri sayesinde ana faaliyetlerine daha fazla odaklanma şansı bulur ve maliyet yönünden avantaj sağlar. Yolda olarak hizmetlerimizle bu avantajları elde etmeni sağlayabiliriz. Lojistik operasyonların dış kaynak kullanıp gerçekleştirilmesini ifade eden kontrat lojistiğinden faydalanarak bu durumu kolay bir hale getirilebilir.

 • Ürünlerin alınması, uluslararası nakliyesinin en hızlı şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi.
 • Ürünlerin en verimli şekilde sevk edilmesi.
 • Son kullanma tarihi ve parti numaralarının takip edilerek yönetilmesi.
 • FIFO (ilk giren ilk çıkar) veya LIFO (son giren ilk çıkar) gibi depolama ve depodan çıkarma tekniklerinin kullanılması.
 • Profesyonel stok takibi, etkin raporlama kabiliyeti, envanter yönetim sistemi (otomasyonlar) ile ürünlerin depolanması.
 • İstenilen rapor veya bilgilere en hızlı şekilde ulaşılması.
 • Dış ticaret işlemlerinin sonuçlanması.
 • Nakliyelerin sigortalı, teminatlı araçlarla güvenli olarak sağlanması.

Lojistik hizmet sağlayıcı şirket ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak lojistik operasyonların dış kaynak kullanılıp gerçekleştirilmesi.

Kontrat Lojistiği hizmetlerinde fark yaratabilecek bir şekilde rekabet ortamında kendini hissettirmektedir. Bu hizmetler sırasında gümrüklere varan ürünlerin dış ticaret işlemleri, ara nakliye hizmetleri, profesyonel stok takibi, katma değer operasyonları gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetleri ile birlikte rapor ve belgelerin hazırlanması, tedarik zincirinin sorgulanması ve verimlilik planının hazırlanması gibi birçok hizmet ön planda bulunmaktadır.

KITA LOJİSTİĞİN HİZMET ALANLARI

 • İstemci yazılımı ile EDI Olanakları.
 • RFID etkin Lojistik Yazılımı.
 • Müşteri lojistik maliyetlerinde azalma.
 • Envanter yönetimi.
 • Tüm tedarik zincirinin optimizasyonu.
 • Endüstri Bilgisi.
 • Operasyonel mükemmellik.
 • Çevrim ve teslim sürelerinde azalma.
 • Proses Geliştirme.
 • Toplam tedarik zincirinin görünürlüğü.
 • Müşteri tarafından belirlenen SOP’lar, KPI’lar ve Süreç Akışı.
 • Zaman ve Sıcaklık Kritik Kargo için katma değerli hizmetler.

KONTRAT LOJİSTİĞİNİN FARK YARATTIĞI ALANLAR

 • Süreç analizi.
 • Sürecin kurgulanması.
 • Süreç kurgusunun analiz edilmesi.
 • Çözümlerin üretilmesi.
 • Maliyelerin optimize edilmesi.
 • Hizmet birleştirilmeleri.
 • Ürünlerin en verimli şekilde sevk edilmesi.
 • Son kullanma tarihi ve parti numaralarının takip edilmesi.
 • Stok takibi.
 • Ürünlerin depolanması.
 • Envanter yönetimi.
 • Online takip sistemi.
 • Raporlama.

KONTRAT LOJİSTİĞİNİN SUNDUĞU ÇÖZÜM İMKÂNLARI

 • Nakliyat.
 • Depolama.
 • Envanter yönetimi.
 • Paketleme yönetimi.
 • Montaj.
 • Etiketleme.
 • Hızlı dağıtım.
 • Doğrudan teslimat.
 • Çapraz sevkiyat ve İkmal.

KONTRAT LOJİSTİĞİNİN AVANTAJLARI

Lojistik hizmetlerini dışarı veren, yani “Outsource “ eden, dış kaynak kullanan şirketler ana faaliyet alanlarına odaklanabilir ve hızlı büyüyebilir. Ticari risk azaltma yeterliliği sağlayan kontrat lojistiği değişen pazar şartlarına cevap verilmesinde ve kapasite planlamasında esneklik sağlar. Temel yeteneklerin keşfedilmesinde, büyümenin önünde bir barikat olabilen başarısız bölümlerin ve faaliyetlerin elenmesinde etkili olur. Bürokrasi de azalır. Yeniden yapılanma sağlayan kontrat lojistiği bilgi teknolojilerinin doğru kullanılmasını da sağlar.

Kontrat lojistiği, gerektiğinde üretim tesisleri içindeki depoların, araç parklarının, ülke içindeki farklı lokasyonlardaki depo, aktarma merkezi, bayi deposu gibi yerlerin kapatılmasını, öz mal ise satılmasını kiralık ise kira kontratlarının sona erdirilmesini, her türlü nakliye araç ve ekipmanın da satılarak veya 3PL şirkete devir edilerek getirisinin şirket nakitlerine aktarılmasını da sağlayacaktır.

Yapılacak olan analizle kontrat lojistiğine başlamadan önce modellemesi, simülasyonu, eğer-ise çalışmasının yapılması sağlanacaktır. Karar vericilerin kontrat lojistiğine geçme karalarını destekleyecek değerlere ulaşması kolaydır. Zor olan başlangıç kararı ve en az 12 aylık bir çalışma süresine ve sabrına sahip olmaktır. Bir tek meyve için aylarca bekleyen tabiatın sabrı, insanoğluna da tanınmış olmalıdır.

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*