Demuraj, Detention ve Storage

Aslında bu kelimeler uluslararası ticarette en fazla kullanılan kelimelerdir. Sık kullanılmasının yanında dış ticaretin en büyük maliyet kalemlerini de oluşturmaktadır. Durum bu şekilde olunca sektördeki herkesin bu kelimelere iyi bir şekilde hakim olmasını bekliyoruz fakat inanın bana sektörde yıllarını geçirmiş kimseler arasında bile bu kelimelerin anlamlarını ayırt etmekte zorluk çeken kişiler var. Şimdi öncelikle demuraj detention ve storagedan bahsetmeden evvel bilmemiz ve iyice kavramamız gereken bir kelime var sektörde ve yazımızda sık sık karşımıza çıkacak. Free time süresi; bu kavram bizim için geminin limana yanaşıp konteyneri limana indirmesi itibariyle başlayan konteyneri boşaltmamız ve boş halde nakliyeci firmaya ulaştırmamız gereken süreci ifade eder.

Bu süre zarfında limana yalnızca ardiye ücreti ödenir. Bunun dışında hiçbir ücret ödemesine bu süre zarfında tabi tutulmayız. Free time süreleri nakliyeci ( armatör ) firma tarafından belirlenir. Genellikle armatörün uyguladığı tarifeye göre 7, 14 veya 21 gün olarak değişkenlik gösterir. Taşınan ürünün özelliğine göre free time sürenizi uzun tutmanız sizin faydanıza olacaktır. O zaman Free time kavramını anladıysak şimdi Demuraj, Detention ve Storage’ın anlamlarına ve bizim için ne ifade etmeleri gerektiklerine göz atalım isterseniz.

Demuraj Fransızca kökenli bir kelime olup ( demeurer ) kalmak, oyalanmak, beklemek gibi anlamlar ifade etmektedir. Biz lojistikçiler için ise bu kelime şu anlamı ifade eder; deniz ticaretinde bir geminin limana yanaşıp konteyneri güvenli sahaya indirmesiyle başlayan konteyneri boşalması gereken free time süresini aşması ve limanı işgal etmesinden dolayı ödediği maddi bedeldir. Demuraj faturasını nakliye firması keser. Demuraj kelimesini bizler Türkçeye bekleme olarak çevirmekteyiz.

Detention kavramı ise bize Demurajdan farklı olarak konteynerin boş halde nakliye firmasına ulaşması gereken free time süresinin aşılması durumundaki ödenmesi gerekli maddi bedeli ifade eder. Detention faturası bize nakliye firması tarafından kesilir. Detention kelimesini bizler Türkçeye gecikme olarak çevirmekteyiz.

Storage aslında demuraj ve detentiondan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilecek bir kavram çünkü Türkçeye çevrildiğinde bizim için ardiye, depolama gibi anlamlar ifade etmektedir. Bu da bize indirilen yükün/konteynerin aslında yalnızca limanı işgal etmesinden kaynaklı olan bir süreyi ifade ettiğini çağrıştırır. Bu süre free time süresinden etkilenmez ve konteynerin limana indiği andan itibaren hesaplanmaya başlanır. Aynı şekilde demuraj ve detentiondan farklı olarak Storage faturası liman işletmesi tarafından tarafımıza yansıtılır.

Aslında ayrımı çok basit. Demuraj ve storage limanda geçen sürelerle ilgili. Detention ise konteynerin limanın dışına çıktıktan sonrasını da kapsayıp boş konteynerin nakliye firmasına ulaşıncaya dek geçen süreyi kapsamaktadır. Demuraj ve Detentionın faturalarını nakliyeci firma tarafımıza yansıtırken Storage faturalarını liman işletmeleri tarafımıza yansıtır. Demuraj ve Detention free time sürelerinden etkilenirken Storage free time sürelerinden etkilenmeksizin konteynerin limana indiği andan itibaren bir fiyatlandırma yapmaktadır.

Bu kavramların işleyişi deniz ithalatında ve ihracatında farklılıklar gösterebiliyor. İhracatta demuraj, konteynerin limana girmesi ile başlar ve gemiye yüklenmesi veya geminin ayrılması ile sona erer. İthalatta, gemi limana geldiğinde veya konteyner boşaltıldıktan sonra demuraj başlar. İhracat aşamasına benzer şekilde, nakliye firmaları ( armatörler ) demuraj süresinin başlangıç tarihine karar verirler. Karar verirken hem konteynerin tipini hem de yerini dikkate aldıklarından bu elementler demuraj fiyatlarında çok fazla oynaklığa sebep olabilir. Demuraj, konteynerin alıcı kamyon, demiryolu aracı veya her ne ile teslim alınacaksa yüklenmesi beraberinde terminalden alınmasıyla sona erer. Aşamalar böyle olunca armatör firmaların ithalatçılara ve ihracatçılara makul free time süreleri sunmaları beklenmektedir.

Detention maliyetlerinin sürecine değinecek olursak demuraj maliyetlerine benzer sadece liman dışındaki süreç de fiyatlandırmaya dahildir dediğimiz gibi. Detention, konteyner başına ve günlük olarak faturalandırılır ve tahsil edilen tutar, konuma, taşıyıcıya ve konteyner tipine göre farklılıklar gösterir. İhracat aşamasında detention, boş konteynerin konteynerin bulunduğu alandan alınmasıyla başlar ve dolu konteynerin limana gelmesiyle sona erer. Detentionda ithalat aşamasına gelecek olursak, dolu konteynerin terminalden alınmasıyla başlayan detention, alıcıya teslimi sırasında devam eder ve boş konteynerin konteynerin bulunduğu alana iade edilmesiyle sona erer. Yine detention için de armatör firmaların ithalatçı ve ihracatçı firmalara makul free time süreleri sunmaları beklenir.

Storage için konuşacak olursak aslında detention ve demuraj kadar farklılık göstermez ithalat ve ihracatta. Çünkü temel bir mantığı vardır Storage’ın ; konteynerin terminal alanlarında, bir antrepo içinde veya konteyner sahasında işgal ettiği depolama alanının kullanımını kapsayan ücretlendirmedir. Durum böyle olunca storage hem ithalatta hem de ihracatta, konteynerin depolama tesisine girmesiyle başlar ve tesisten çıkarılmasıyla sona erer.

Şimdi size çok şaşıracağınız bir bilgi daha vereceğim. Eğer bir gün Güney Amerika ülkeleriyle ithalat ihracat gibi ticaret ilişkisinde bulunan firmalarda çalışacak olursanız Güney Amerika ülkelerinde demuraj ve detention’ın anlamları çok farklılık gösteriyor. Hatta farklılık gösteriyor değil de direkt tam tersine dönüyor diyelim. Şöyle ki; bu Güney Amerika ülkelerinde “demuraj” konteynerlerin liman dışında geçirdiği süreyi de kapsama alanına alırken, “detention” ise sadece liman sahasında geçirilen zamanı ifade eder ve liman dışındaki süre fiyatlandırma yapılırken dahil edilmez. Yani demem o ki eğer bir gün bir Güney Amerika ülkesiyle ticaret ilişkisinde bulunacak olursanız demuraj detention gibi kavramların sizin için aynı anlamları ifade ettiğinden emin olun.

Ayrıca yukarıda free time sürelerinin bizim için ne anlam ifade etmiştik. Armatörlerin free time sürelerinin bizim ithal ya da ihraç edeceğimiz ürünün özellikleriyle uyuşup uyuşmaması da çok önemli. Kısacası demuraj detention ve storage da saatin işlemeye başladığı zamana çok dikkat etemk gerekli. Genel olarak free time, konuma, seçilen gemiye ve hatta geminin istikametine bağlıdır, ancak aynı zamanda ekipman ve liman türünden de etkilenir. Bazı depolarda hiç boş zamana izin verilmediği dahi görülür. Ancak daha da önemlisi, free time süresinin bitişi hangi olay ya da hangi tarih kabul edilecek. Mesela ithalatta demuraj geminin boşaltılması sırasında veya boşaltma tamamlandıktan sonra başlayabilir; ama aynı zamanda doğrudan gemi varışında da başlayabilir. Bir geminin boşaltılmasının genellikle 2 ila 3 gün sürdüğünü varsayarsak, ancak istisnai durumlarda bir hafta kadar da sürebileceğini düşünürsek, görünüşte küçük olan bu farkın faturanın nihai fiyatını büyük ölçüde etkilediğini söylememize bence gerek bile yok. Tabi ki bu fiyatlandırmalardan her zaman kaçınamayız. Çünkü süreç içerisindeki bütün aşamaların kontrolu maalesef elimizde değil. Dolayısıyla normal şartlarda bir iki gün sürebilecek işlemler bazen bir hafta da sürebiliyor. İşte bu durumda sürecin uzamasının maliyeti yine dönüp dolaşıp demuraj, detention veya storage olarak karşımıza çıkabiliyor. Fakat unutmayalım ki doğru planlama ve koordinasyonla bu maliyetleri düşürmek ve hatta sıfırlamak yine bizim elimizde.

Aynı zamanda belirtmemiz gerekiyor ki demuraj storaj ve detention ücretleri zaten çok düşük olan kar marjlarını daha da düşürüp yok da edebilir. Zaten bu cezalardan kaçınmanın yolu da bu cezaların gerçekten ne için kesildiğini ve bunlardan doğru plan programlama ile kaçınılacağını anlamaktır. Unutmamak gerekiyor ki bu ceza ücretlendirmeleri başlangıçta ekipmana, konteynerlere, tesis sahiplerine ve nakliye hatlarına adil bir tazminat sağlamak amacıyla getirildi. Ayrıca nakliye hatları demuraj ücreti alarak, konteynerlerin ve ekipmanların en kısa sürede kendilerine iade edilmesini sağlayabilir. Terminalde veya özel depoda yer açılmasına da yardımcı olur, sağlıklı mal akışını destekler ve sıkışıklığı önler.

İlaveten limandan limana değişiklik gösteren bir unsura daha değinmek isterim. Bazı limanlar demoraj ve storajı aynı ücretler olarak değerlendirir aslında bu çeşitli karışıklıklara da sebep olur. Fakat bazı limanlar ise bu ücretleri ayrı olarak değerlendirir. Bu ayrı olarak değerlendirme hem ithalatçı hem de ihracatçı açısından da daha açık bir hesaplama yöntemi olarak görülür. Bazı limanlar da bu ücretleri bizzat nakliye hattının (armatör) kendisinden tahsil etmeyi tercih eder. Bu durumlarda da nakliye hattı (armatör) ücretlendirmeyi müşteriye yansıtır. Bu ücretler bakıldığında gereksiz görünseler de limanda yoğunluk oluşmaması yani limandaki trafiğin düzenlenmesi için önemli bir faktördür. Müşteriler konteynerlerini mümkün olan en kısa sürede taşımaya ve gecikmeleri önlemeye teşvik edildiğinden hatta bir yerde zorunda bırakıldığından, limanlarda/ depolarda belirli bir üretkinlik seviyesi korunur. Zaten storajda çoğu limanın sınırlı depolama alanı olduğundan, müşterilerin kargolarını mümkün olan en kısa zaman diliminde depolama tesislerinden çıkartmalarını isterler. Limanlarda depolama ücreti (storage) almak, gecikmeler için ücretlendirilerek liman trafiğini azalmaya yardımcı olur. Alıcıyı yani müşteriyi tüm belgelerini hızlı bir şekilde hazır etmeye ve konteynerini hızlı bir şekilde boşaltmaya mecbur bırakarak liman alanını kısa bir süre içerisinde boşalttırır.

Demuraj ise daha çok ilgili ekipmanın ve konteynerin zamanında kullanılmasına teşvik amacıyla iç nakliye hatları ( armatörler ) tarafından tercih edilir. Nakliye hatları yani armatörler demuraj ücreti alarak konteynerlerin sağlıklı bir geri dönüş süresine sahip olmasını ve alıcının sonundaki gecikmeleri önlemesini sağlar. Bu ücretler iyi yönetilmezse fahiş değerlere ulaşabilir. Ve haklı olarak demuraj ve storaj ücretleri genellikle yersiz gecikmelerin sonuçları olduğundan tüm tedarik zincirini bozabilir. Tahsil edilmeden önce her iki ücrete de belirli free time sağlanır bu süre zarfında konteynerin alındığı yere aynen ulaştırılması gerekir. Ancak tahsis edilen ücretsiz günleri aşarsanız hem depolama hem de demuraj ile ücretlendirilmeniz mümkündür. Bu uygulamalar müşterileri caydırmak ve ithalatçıları proaktif olmaya ve kargo gümrükleme işlemlerini yapmaya teşvik etmek amacıyla kullanılıyor. Storaj ücretleri neye göre değişkenlik gösterir derseniz ise mesela bazı ülkelerdeki, liman/terminal içinde yer olmaması sorunu nedeniyle, depolama ücretleri oldukça yüksektir. Bu sorunu hafifletmek için ise nakliye hattı, konteyneri özel bir depoya taşıyabilir, böylece depolama ücretleri çok da yüksek olmaz. Ya da örneğin liman serbest ardiye günleri içerisinde konteyner liman sahasından özel antrepoya taşınabilir ve daha sonra müşterinin teslim alabileceği zamana kadar özel antrepoda saklanabilir. Ancak özel antrepo gümrüklü olmak zorundadır. Çünkü dolu konteyner hala gümrükten geçmedi. Ülkeye bağlı olarak, ister liman deposu olsun, ister özel depo olsun, nakliye hattı bunu müşteriden tahsil edebilir. Ve işte burada yine farklı bir karışıklık bizi bekliyor. Çünkü gecikmeli bir gümrükleme söz konusu olduğunda, nakliye hattı ayrıca Demuraj ve/veya Detention ücreti de alır. Bir konteynerin aynı gönderide hem Demuraj hem de Storaja maruz kalması mümkündür.

Bu nedenle, nakliye hattı depolamayı ücretlendirdiğinde, müşteriler doğal olarak bunun nakliye hattı maliyeti olduğunu varsaymaktadır. Ancak depolama, genellikle nakliye hattı aracılığıyla müşteriden tahsil edilen liman/terminal veya depo maliyetidir. Tabii ki, tedarik zinciriniz ne kadar geniş olursa, şirketinizin dünyanın çeşitli limanlarında bu ücretleri ödeme şansı o kadar yüksek olur. Karışıklığa ek olarak, farklı konumlar, taşıyıcılar ve limanlar, tümü ek karmaşıklıklara ve maliyetlere dönüşen farklı kural ve düzenlemelere sahiptir. Bu nedenle ne olursa olsun sizin navlun faturanızı elinize aldığınızda gördüğün ücretlendirmelerin ne olduğunu tam olarak bilmeniz çok önemli. Bunun yanı sıra bu ücretlerin nasıl hesaplandığını bilmeniz de şahsınız adına büyük önem teşkil etmektedir. Demuraj, boşaltma tarihinden itibaren, dolu konteyner ambalajın açılması için limandan veya terminalden taşınana kadar, nakliye hattı tarafından her gün konteyner başına ücretlendirilir. Detention, o andan itibaren boş konteyner nakliye hattının belirlenmiş deposuna iade edilene kadar konteyner başına günlük olarak ücretlendirilir. Ama yine de nasıl hesaplandığını bilmek de yetmez. nakliye hatlarının neden alıkoyma ve demuraj için ücret aldığını anlamak da önemlidir. Nakliye şirketlerinin bu ücretleri tahsil etmesi, nakliyecilerin bunlardan kaçınması kadar önemlidir. Demuraj ve Detention ücretleri söz konusu olduğunda liman tıkanıklığı büyük bir sorundur ve hem tedarik zincirinizin verimliliği hem de alıkoyma ve demuraj ücretleri için ne kadar ödemeniz gerekeceği üzerinde muazzam bir etkiye sahip olabilir.

DEMURAJ VE DETENTION’U AZALTMANIN 6 YOLU

GELİŞMİŞ PLANLAMA VE MÜZAKERE

Gelişmiş planlama ve alım satım sürecini düzene sokmak, demuraj ve detention maliyetlerinin risklerini en aza indirmek açısından önemlidir. Bu süreç şunları içermelidir:

 • Kargonuzu olabildiğince önceden sevk etmek,
 • Küçük bir zaman tamponu planlayın,
 • Yükleme ve boşaltma sürelerini göz önünde bulundurun. Bundan dolayı, gönderi teslimat talimatlarınızı ilgili tüm taraflarla önceden paylaşmalısınız,
 • Sürücünüzden saatlere dikkat etmesini isteyin,
 • Her zaman daha uzun free time süreleri talep etmeye çalışın. Bu zor olabilir çünkü çoğunlukla bunu sadece yılda 800-1.000’den fazla konteyner sevk eden büyük nakliyatçılar sağlayabiliyor.

GENİŞ ÇEVREDEN BAKIN

Kapsayıcınızın durumu hakkında gerçek zamanlı bilgilere sahip olun. Sevkiyat gönderileri konusunda zaten çok fazla deneyiminiz varsa, taşıyıcı tarafından sağlanan bilgilere her zaman güvenemeyeceğinizi bilirsiniz. Gerçek zamanlı verilerle gecikmeler durumunda proaktif kararlar alabilir, demuraj ve alıkoyma ücretlerini azaltabilirsiniz.

BOŞALTMA PROGRAMINIZI PLANLAYIN

Organize kalmak önemlidir. Yani bütün birimler arasında güncel iletişimi sağlayın mutlaka. Bir sonraki birime geçerken vakit kaybını önlemek çok önemli.

KARA YOLU NAKLİYECİNİZLE KOORDİNELİ OLUN

Yedek bir nakliyeciyle çalışmak asla zarar vermez. Tam tersi çok fazla faydasını göreceğinizden emin olabilirsiniz. Liman tıkanıklığı, kötü hava koşulları veya işgücü sıkıntısı gibi öngörülemeyen durumlara hazırlıklı olmak her zaman iyidir.

İLGİLİ HERKESİ BİLGİLENDİRİN

Lojistik tedarik zinciri birçok süreci birbirine bağladığından, herkesi bir konteynerin nerede olduğu konusunda bilgilendirmek önemlidir. İzleme bilgileriniz yerinde olduğunda, bilgileri uygun kanallara yaymak kolaydır. Bu, işlem birimlerinizi, satıcılarınızı ve hatta son müşterilerinizi içerebilir. Doğru bilgiye sahip olmak, karar vericilerin uygun başvuruyu yapmasına izin verebilir. Bağlantı noktası tıkanıklığı açısından çok yararlı olabilecek bir yedek seçeneği hazır bulundurun. Alternatif kamyoncu ve alternatif rotaları içermelidir.

ELİNİZDEKİ VERİLERİ GÜNCEL TUTUN

Tüm denizcilik endüstrisinden derlenen verileri bilirken, bilinçli kararlar vermek için bunları ticari operasyonlarınıza entegre etmek çok daha kolay olacaktır. Gelişmiş izleme önlemleri alma kararını ne kadar geciktirirseniz, sonuçta ortaya çıkan maliyetleri fazla fazla ödüyor olduğunuzdan haberiniz olmayacaktır.

Demuraj ücretleri, bir gönderi bu zaman dilimlerini aştığında tahakkuk eder. Demuraj ücretleri iki değişkene bağlıdır: Genellikle “Gün Başına Orantılı” yani “Per Day Pro-Rata,” PDPR olarak ifade edilen demuraj oranı Gönderinin boş zamanı aştığı gün sayısı veya günlerin bölümleri; Çoğu büyük limanda standart demuraj ücretlerini hesaplamak için bu iki değişkeni çarpmanız yeterlidir.

Aslında biz her ne kadar Demuraj Detention ve Storaj nasıl hesaplanır diye sizlere genel bir bilgi vermiş olsak da çoğu liman ve gemi acentesi kendi web sitelerinde bu ücretleri hesaplayacağınız çok interaktif hesap makineleri koymuş bulunmakta. Bu ücretler yukarıda da bahsettiğimiz gibi her ne kadar ithalatçı ve ihracatçıların en büyük baş belası olsa da gerçekten de gemi ve liman acentelerinin düzenlerini sağlamaları için yegane yöntemdir. Çünkü limanlarda yaşanan gemi gecikmeleri konteyner gecikmeleri liman ve gemi acenteleri için de çok büyük maliyet kaybı yaratmaktadır. Ve hatta büyük trafiğe ve yoğunluğa da yol açmaktadır acenteler için.

Dolu konteyner müşteri tarafından alındıktan sonra, örneğin boş konteynırı iade etmeleri 7 gün daha sürerse, bu durumda, hat tarafından belirlenen oranda tekrar ücretlendirilecek olan DETENTION olarak bilinir. Yani temelde dolu konteyner alınmadan önce Demuraj ücreti alınır (ücretsiz günlerin bitiminden sonra) ve konteyner teslim alındıktan sonra boş konteyner belirtilen hatlara iade edilene kadar Detention ücreti alınır.

Peki ya bir nakliye hattı, LCL gönderileri için FCL gönderileri için aldıkları ücretle aynı şekilde demuraj ve detention ücreti alıyor mu?

Demuraj ve detention arasındaki farkla ilgili yukarıda açıkladığımız gibi Demuraj kargo ile ilgilidir (kargo konteynerdeyken) Detention ekipmanla ilgilidir (ambalajın açılmasından sonra veya ambalajlamadan önce kap boşken) Gördüğünüz gibi, hem Demuraj hem de Detention, nakliye hattının sahibi olduğu veya işlettiği ancak müşteri tarafından geçici olarak kullanılan ve ardından iade etmesi gereken konteynerler veya ekipmanlarla ilgilidir. Konteyner müşterinin elinde kalana kadar, kargonun içeride olup olmamasına göre sırasıyla Demuraj veya detention işlemine tabi tutulacaktır. LCL Demuraj ve detention: LCL gönderilerinde, nakliye hattı konteyneri işletir ve bu nedenle konteynerin içeriğini boşaltmaktan sorumludur. Bu nedenle, konteyner FCL kargoda olduğu gibi 3. taraf bir müşterinin elinde değil, kendi kontrolleri altında olduğundan demuraj veya detention için kimseden ücret talep edemezler. Ancak kargo, nakliye hattının kontrolü altında belirsiz bir şekilde duruyorsa, nakliye hattı, yükün kapladığı alan hacmine göre depolama ücretleri talep edebilir. Bununla birlikte, konteyner bir Parsiyel operatörünün kontrolü altında veya işletiliyorsa, kutuyu izin verilen boş zamandan daha fazla tuttukları için nakliye hattının Parsiyel operatöründen demuraj veya detention talep etmesi mümkün olabilir. Sonuç olarak, demuraj ve gözaltı ücretlerinin kafa karıştırıcı olması gerekmez.

Konteynerlerin limanda geçirdiği vakitler hesaplanırken konteynerlerin büyüklüğü de önemlidir. 20’lik bir konteynerle 40’lık bir konteynerin limanda kapladığı yer ya da yük kapasitesi bir değildir sonuçta. Geçici kabul ücreti, liman dışında yüklenecek ithalat ve ihracat yükünü de kapsayarak hesaplanır. Bunun yanı sıra bir nakliyeciyle çalışmanız size kolaylık sağlar.

İşin özeti ithalatçı ve ihracatçı açısından bu denli problem yaratan, maliyeti arttıran, kar marjını düşüren demuraj storaj ve detention ücretleri armatörler, konteyner kiralayan acenteler, gemi acenteleri, forwarderlar ve liman acenteleri için karlılığı arttıran, zamandan kaybı azaltan, trafiği / yoğunluğu azaltan ve hatta düzen yaratan bir unsurdur. Çünkü limandaki bir konteynerlik alanın açılması her ne kadar önemliyse bir liman için o konteynerin boşaltılması da konteyneri kiralayan acente için o kadar önemlidir.

KAYNAKÇA

 • https://www.project44.com/ocean-visibility/demurrage-detention
 • https://www.fourkites.com/blogs/demurrage-and-detention-charges-whats-the-difference/
 • https://www.project44.com/ocean-visibility/demurrage-detention
 • https://w2c.ca/en/storage-demurrage-and-detention-charges-what-are-the-differences/
 • https://www.shippingandfreightresource.com/difference-between-demurrage-and-detention/
 • https://www.container-xchange.com/blog/whats-the-difference-between-demurrage-and-storage-charges/
 • https://www.dhl.com/tr-en/home/our-divisions/global-forwarding/forwarding-insights/demurrage-detention-storage-charges.html#:~:text=In%20most%20South%2DAmerican%20countries,time%20spent%20on%20port%20grounds
 • https://www.honducargo.com/en/storage-demurrage-and-detention-a-definition/
 • https://www.yesillojistikciler.com/lojistik/ihracatcilar-demuraj-ve-detention-maliyetlerini-nasil-engelleyebilirler/17165
 • https://notuslojistik.com/deniz-yolu-tasimalarinda-ithalat-demuraj-ve-detention-surecleri/
 • http://seadragonlogistics.com/en/faq-detail/demurrage-detention-storage-charge-1
 • https://www.morethanshipping.com/storage-demurrage-per-diem-detention-speak-language/

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*