Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Herhangi bir ürünün üretiminden son kullanıcıya kadar operasyona dahil olan her şey Tedarik Zinciri Yönetimi’dir.

Tedarik Zinciri Yönetimi, mal ve hizmet akışının yönetimidir ve hammaddeleri nihai ürünlere dönüştüren tüm süreçleri içerir. Müşteri değerini en üst düzeye çıkarmak ve pazarda rekabet avantajı elde etmek için bir işletmenin faaliyetlerinin etkin bir şekilde düzenlenmesini içerir.

Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarikçilerin mümkün olduğunca verimli ve ekonomik Tedarik Zincirleri geliştirme ve uygulama çabasını temsil eder. Tedarik Zincirleri, üretimden ürün geliştirmeye ve bu teşebbüsleri yönlendirmek için gereken bilgi sistemlerine kadar her şeyi kapsar.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nasıl Çalışır?

Tedarik Zinciri Yönetimi, bir ürünün üretimini, sevkiyatını ve dağıtımını merkezi olarak kontrol etmeye veya birbirine bağlamaya çalışır. Tedarik Zincirini yöneterek, şirketler fazla maliyetleri azaltabilir ve ürünleri tüketiciye daha hızlı teslim edebilir. Bu, dahili envanterlerin, dahili üretimin, dağıtımın, satışların ve şirket satıcılarının envanterlerinin daha sıkı kontrolü sağlanarak yapılır.

Tedarik Zinciri Yönetimi, pazara gelen hemen hemen her ürünün, bir Tedarik Zincirini oluşturan çeşitli kuruluşların çabalarından kaynaklandığı fikrine dayanmaktadır. Tedarik Zincirleri asırlardır var olmasına rağmen, çoğu şirket, faaliyetlerine katma değer olarak son zamanlarda bunlara ilgi gösterdi.

Tedarik Zinciri Yönetimi’nde, Tedarik Zinciri Yöneticisi beş bölümden oluşan Tedarik Zinciri’nin tüm yönleri ile lojistiği koordine eder:

Bunlar;

  • Plan veya Strateji
  • Kaynak (hammaddelerin veya hizmetlerin)
  • Üretim (üretkenlik ve verimlilik odaklı)
  • Teslimat ve Lojistik
  • İade Sistemi (hatalı veya istenmeyen ürünler için)

Tedarik Zinciri Yöneticisi, eksiklikleri en aza indirmeye ve maliyetleri düşürmeye çalışır. İş sadece lojistik ve envanter satın almakla ilgili değildir. Tedarik Zinciri Yöneticileri, “operasyonların üretkenliğini, kalitesini ve verimliliğini artırmak için önerilerde bulunurlar.”

Üretkenlik ve verimlilikteki iyileştirmeler, doğrudan bir şirketin kâr hanesine kadar gider ve gerçek hatta kalıcı bir etkiye sahiptir. Kaliteli bir Tedarik Zinciri Yönetimi, ilgili şirketleri olumsuz haberlerden ve davalardan uzak tutar.

Tedarik Zinciri

Bir Tedarik Zinciri, bir ürün veya hizmetin üretimi ve satışı ile ilgili bireyler, kuruluşlar, kaynaklar, faaliyetler ve teknolojilerden oluşan bağlantılı ağlardır. Bir Tedarik Zinciri, bir tedarikçiden bir üreticiye hammadde teslimi ile başlar ve bitmiş ürün veya hizmetin son tüketiciye teslimi ile biter.

Tedarik Zinciri Yönetimi’nin Bileşenleri Nelerdir?

Tedarik Zinciri Yönetimi’nin altı bileşeni vardır:

Planlama

Bir şirketin ürün veya hizmetine yönelik müşteri talebini karşılamak için gereken tüm kaynakları planlamak ve yönetmek gerekir. Tedarik Zinciri kurulduğunda, Tedarik Zinciri’nin verimli ve etkili olup olmadığını, müşterilere değer sunup sunmadığını ve şirket hedeflerini karşılayıp karşılamadığını ölçmek için ölçümler belirleyin.

Kaynak Bulma

Ürünü oluşturmak için gereken mal ve hizmetleri sağlayacak tedarikçiler seçilmelidir. Ardından, tedarikçi ilişkilerini izlemek ve yönetmek için süreçler oluşturulmalıdır. Anahtar süreçler arasında sipariş verme, teslim alma, envanteri yönetme ve tedarikçi ödemelerine izin vermek gerekir.

İmalat

Hammaddeleri kabul etmek, ürünü üretmek, kalite için test etmek, nakliye için paketlemek ve teslimat için programlamak için gerekli faaliyetleri düzenleyin.

Teslimat ve Lojistik

Müşteri siparişlerini koordine etmek, teslimatı planlamak, yükleri dağıtmak, müşterileri faturalamak ve ödemeleri almak.

Tersine Lojistik

Kusurlu, fazla olan veya istenmeyen ürünleri geri almak için bir ağ veya süreç oluşturun.

Tedarik Zinciri Yönetimi Neden Önemlidir?

Tedarik Zinciri Yönetimi’nin hem işletme hem de tüketici üzerinde önemli etkileri vardır.

Tedarik Zinciri Yönetimi faaliyetleri, müşteri hizmetlerini iyileştirebilir. Etkin bir şekilde uygulandığında, gerekli ürünlerin doğru zamanda doğru yerde bulunmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini sağlama becerisine sahiptirler. İşletmeler, müşteri memnuniyet seviyelerini artırarak müşteri sadakatini oluşturabilir ve iyileştirebilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi, aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürerek şirketler için büyük bir avantaj sağlar. Tedarik Zinciri Yönetimi faaliyetleri, satın alma, üretim ve toplam Tedarik Zinciri’nin maliyetini düşürebilir. Maliyetleri düşürmek, kârı ve nakit akışını artırarak bir şirketin mali durumunu iyileştirir.

Tedarik Zinciri Yönetimi, toplumdaki kritik rolü üstlenendir. 

Tedarik Zinciri Yönetimi, sağlık hizmetlerini iyileştirerek, insanları aşırı iklim koşullarından koruyarak ve yaşamı sürdürerek insanların hayatta kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir. İnsanlar gıda ve su gibi ihtiyaçların yanı sıra ilaçlar ve sağlık hizmetleri sağlamak için Tedarik Zincirlerine güveniyor. 

Tedarik Zinciri aynı zamanda elektriğin evlere ve işyerlerine ulaştırılması için hayati öneme sahiptir ve ışık, ısı, klima ve soğutma için gereken enerjiyi sağlar.

Tedarik Zinciri Yönetimi, istihdam oluşturmayı teşvik ederek, ekonomik büyüme için bir temel oluşturarak ve yaşam standartlarını iyileştirerek yaşam kalitesini de artırabilir. Dahası, çoğu yoksul ülkenin ortak özelliği, gelişmiş Tedarik Zincirleri’nin eksikliğidir. Büyük demiryolu ağları, eyaletler arası karayolu sistemleri ve bir dizi havalimanı hatta deniz limanı gibi güçlü, gelişmiş Tedarik Zinciri altyapılarına sahip toplumlar, daha düşük maliyetlerle verimli bir şekilde mal alışverişinde bulunarak tüketicilerin daha fazla ürün satın almasına olanak tanıyarak ekonomik büyüme sağlayabilir ve bu doğrultuda yaşam standartları da gelişmiş olacaktır.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Evrimi

Geçmişte kullanılan Tedarik Zincirleri, fiziksel varlıkların kullanılabilirliğine, hareketine ve maliyetine odaklanırken, bugünün Tedarik Zincirleri, çözümlere dahil edilmiş verilerin, hizmetlerin ve ürünlerin yönetimiyle ilgilidir. 

Modern Tedarik Zinciri Yönetimi, nerede ve ne zaman yapılmasından çok daha fazlasıdır. Tedarik Zinciri Yönetimi, ürün ve hizmet kalitesini, teslimatı, maliyetleri, müşteri deneyimini ve nihayetinde kârlılığı etkiler.

Başarılı Bir Tedarik Zinciri Yönetiminin 5S’i

Tedarik Zinciri Yönetimi 5 temel ilke üzerine kuruludur ve bu ilkeler Tedarik Zincirinin başarısını etkilemektedir.

Bunlar;

Sinerji

Sinerji, aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla kişinin aynı amaca ulaşmak için gösterdiği çabadır. Hatta buna başarılı bir beyin fırtınası çalışması denilebilir. Tedarik Zinciri Yönetimi bir süreçtir ve her anında kontrol edilmesi gerekir. Başarılı bir Tedarik Zinciri Yönetimi için sinerji olmazsa olmaz bir kavramdır.

Standardizasyon

Kelime anlamı olarak ölçülü bir duruma getirme anlamına gelir. Bir ürün üretilirken kullanılacak hammadde, kodlama, işleme, paketleme gibi her alanda oluşturulur.

Serileştirme

Gelişen teknoloji ve artan rekabette inovasyon çok önemlidir. Verimlilik için; yapılan işin, üretilen ürünün, sunulan servisin belirli bir düzende ve yüksek performansla sergilenmesi gerekir. Bunun içinde üretim, servis her ne ise seri hale getirmek gerekir.

Senkronizasyon

Senkronizasyon, uyumlu hale getirme anlamı taşır. Tedarik zincirinde de çalışanların ve iş alanlarının birbiri ile senkronize olması gerekir.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik aslında yukarda saydığımız 4 ilkenin bütünleyicisidir. Teknolojik ilerlemeler rekabeti de müşteri beklentisini de arttırır. Bu sebeple bir malın üretiminin her anında kullanılan tedarik zinciri süreci sürekli devam edebilmeli daimî olmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*