Görsel Yok

Tutundurma Yöntemlerinde Reklam

Ekim 12, 2021 Asude YAĞCI 0

17. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan reklamlar, kapitalizmin hayatımıza kattığı yeniliklerle birlikte pazarlamada en çok kullanılan araçlar haline gelmiştir. İnsanlar üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik […]