Marka ve Markalaşmak

Günümüzde markalaşma büyük, orta veya küçük işletmeler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzün artan rekabet ortamında, hem fiziksel hem de çevrimiçi işletmeler için başarılı bir marka olmak, müşteri memnuniyetini ve endüstri ve pazarda kalıcılığı sağlayan bir döngünün parçasıdır.

Marka, bir ürünün adı, sembolü, rengi, tasarımı, değeri ve işlevi ile bütünsel olarak oluşturulmuş bir kimliktir. Bir markayı oluşturan unsurlar çeşitlidir ve birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle markalaşma yolundaki şirketlerin öncelikle “ben kimim” sorusuna cevap vermesi gerekiyor.

Marka Tanıtımı;

 • Kurumsal “ben kimim” sorusunun cevabıdır.
 • Bir ürün veya hizmetin diğer ürün veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlar.
 • Ürün kullanılmış ama müşteride iz bırakan markadır.
 • Müşteriler ve markalar arasında sadakat oluşturan köprüdür.
 • Müşterilerin işletmeye duydukları güven ve saygıda olumlu rol oynar.
 • Pazarda ve endüstride bir yer edinmede önemli bir rol oynar.

Marka, işletmenizin mal ve hizmetlerini ifade eder; onu diğer işletmelerden ayıran bir isim veren isimdir. Marka isimleri yaratma konusunda hiçbir kural yoktur. İstediğiniz veya daha uygun olduğunu düşündüğünüz herhangi bir harf, sayı veya bunların kombinasyonunu oluşturabilirsiniz.

Size verdiğimiz tanımın size bir markanın sadece bir “isim” veya “sembol” olduğunu düşündüreceğini biliyoruz. Gerçek şu ki, tanımlanma şeklinin dışında, aslında bundan daha fazlası. Bu marka sadece sizin değil, olmayacak. Markalar, içinde yaşadığınız coğrafi sınırlarla sınırlı değildir ve olmamalıdır.

Markalaşma kısa vadeli bir kazanç veya yatırım getirisi değildir; uzun vadede size kitleleri getirmelidir. Markalar herkese aittir. Marka kime hitap ediyor, kiminle konuşuyor, kim sesine sahipse ve kim harekete geçiyorsa onundur. Yani bir marka; sadece bir iş planı değil, bir iş planından çok daha fazlasıdır.

İŞLETMELER İÇİN MARKALAŞMA NEDEN ÖNEMLİDİR?

Marka bilinci oluşturmanın bir işletme için neden önemli olduğuna dair bazı marka bilinci oluşturma ipuçları.

 • Müşteri Algısını Etkileme: Marka bir şirkette hayati bir rol oynar. Müşterilerin markanızı algılamasını sağlar ve bu algı firmanızın başarısını önemli ölçüde etkiler. Markalaşma, bir şirketin sunduğu ürün ve hizmetlere farkındalık getirirken, tüketicilerin tekrar hizmeti almak istediklerinde bir marka aracılığıyla ürünleri bulmalarını sağlar.
 • Yeni İş İlişkileri Yaratabilir: Sektörde ve pazarda marka olabilir, şirket adına ağlar oluşturabilir, yeni iş ilişkileri kurarak yeni fırsatları yakalayabilir.
 • Yeni Müşterilere Ulaşma Fırsatı Sağlar: Başarılı bir marka olma süreci olarak, bir işletme olumlu bir izlenim alır ve işletmeyi beğenen potansiyel müşterilerin yüzdesi artar. Müşteri gözünde başarılı bir marka; güven verecek ve tavsiye mekanizmalarıyla ağızdan ağıza pazarlamayı harekete geçirecektir.
 • Şirket İçi Başarıyı Artırmak: Markalaşma süreci müşteri kadar önemli olsa da şirket çalışanları için de önemlidir. Çalışan karışımını etkin bir şekilde genişletebilir ve şirketin başarı oranını artırabilir.
 • Pazar Güvenini Artırın: Markalaşma, rakiplerin pazar payını artırmaya yardımcı olur ve ayrıca pazardaki işbirlikçilerle bir güven ortamı oluşturmaya yardımcı olur.
 • Pazarlama Çabalarını Destekleyin: Markalaşma, bir işletmenin pazarlama faaliyetlerinde çok önemlidir. Reklam stratejisi belirlenirken ve tüketicilere ulaşılırken marka ve reklam stratejilerinin eşleşmesi gerekir.

MARKALAŞMANIN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Marka, bir işletmenin itibar kazanması ve sektördeki yerini güvence altına alması için önemli bir faktördür. Markalar sadece müşterilere güven sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hem şirkete hem de müşteriye fayda sağlar. İşte markalaşmanın faydalarından bazıları.

 • Ürünlerin pazarlanması ve tanıtımında aktif rol oynamak
 • Müşterilerle duygusal bir bağ kurun
 • Ürün ve hizmetlerde güveni ve bağlılığı artırın
 • Kalıcı müşteriler ekle
 • Rakiplerinizden sıyrılın ve dikkat çekin
 • İşletme için bir itibar oluşturun
 • Müşterilere güven ve sadakat verin

MARKA DEĞERİ OLUŞTURMAK VE SÜRDÜRMEK İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ 12 YÖNTEM

1. YARATICI OLUN

Marka değerinin üç bileşeninden biri olan (farklı olun ve öncülük edin) farklılık, 2020 BrandZ™ Global 100’de hangi markaların değer kazanıp kaybettiğini belirlemede en önemli faktör haline geldi. Yaratıcılık ve yenilik, farklılık yaratmak ve sürdürmek için temel zorunluluklardır. Kullanışlı ve farklı ürün/hizmetler sunan markaların rekabet avantajı kazanma olasılığı daha yüksektir.

2. İYİMSER OLUN

Dünyanın sorunları bitmiyor. Sorunları çözmesi beklenen kurumlara duyulan güvensizlik, siyasi bölünmeleri, jeopolitik gerilimleri, iklim değişikliği tehdidini ve küresel bir pandemi endişesini körüklemeye devam edecek. Markaların umutsuzluğa karşı birlik olma fırsatı var. Markalar, gerçekleri göz ardı etmeden veya en aza indirmeden, insanların hayatlarını düzeltmeye değer kılan günlük faydalar ve yaşamaya değer çözümler sağlayabilir.

3. AMAÇLARINIZIN ÜZERİNDE DURUN

Amaç esastır. Bu nedenle birçok marka bir amaç belirtiyor. Amaçları birbiriyle ilişkili ve farklı kılmak zor olabilir. Bir markanın amacı, sürdürülebilirlik veya sosyal etki ile ilgiliyse, markanın nerede yararlı ve farklı bir konuma sahip olduğunu tam olarak belirlemelidir. Covid-19 sürecinin ortaya koyduğu gibi, hükümetler toplumun en büyük zorluklarını ele alacak donanıma sahip değiller. Markaların ayağa kalkıp üzerine düşeni yapması bekleniyor. Özellikle pandemiden kurtulma sırasında tüketiciler, toplumu canlandırmaya yardımcı oldukları için markalarını takdir edebilir ve ödüllendirebilir.

4. KONTROL EDİN

Markanızın BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Markanızın en alakalı ve güvenilir hedeflerine ulaşmaya odaklanın. Doğru olanı yapmak ve yapılanı açıklayabilmek iki farklı şeydir. Markaların doğru olanı yapması mümkündür. İnsanların hayatına fayda sağlamak, çevreye zararlı etkileri sınırlamak, çalışanlara ve müşterilere saygı duymak gibi. Ancak eylemler bazen yanlış yorumlanabileceğinden, eylemlerin nerede ve ne zaman yapıldığına dikkat edin.

5. TARAFINIZI BELİRLEYİN

Gençler, markaların fikirlerini ifade etmelerini giderek daha fazla istiyor ve değerleriyle uyumlu markaları destekleme olasılıkları daha yüksek. Taraf seçme, markaların daha fazla müşteriyi memnun etmek için aldığı bilinçli, cesur ve hesaplanmış bir risktir. Ayrıca markaların sadece bugün değil, gelecekte de ne anlama geldiğine karar vermelerine ve gelecekteki müşterileri anlamalarına olanak tanır.

6. ÖZGÜN OLUN

Marka başarısının ölçütlerinden biri özgünlüktür. Bir marka bunu sosyal değişimin bir işareti olarak görürse, diğerleri onu takip edecektir. Bu başarı tüm ürün kategorisini etkileyecektir. Marka gücüne sahip olmak, markanın sürekli liderliğini gerektiren ayrı ama ilişkili bir sonuçtur.

7. TOPLULUK OLUŞTURUN

Kapsayıcı ve tüm topluluklar için erişilebilir. Toplum içinde değişen ihtiyaçları karşılayın. Ayrıca, markaya özel ilgi duyan topluluklarla özel ilişkiler kurun ve bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler veya hizmetler sunun. Satışları artırmak için toplulukları hedefleyin. Topluluk oluşturma hakkında daha fazla düşünün ve markanın ürün veya hizmetlerinin topluluk üyelerinin yaşamlarını iyileştirmesine izin verin.

8. MİRASTAN YARARLANIN

Hikayeler mirastır. Başarılı yeni başlayanların anlatacak yeni ve ilginç bir hikayesi var. Eksik olan şey, eski markalar için mevcut olan kapsamlı bir hikaye arşividir. Bazen bu profiller sürdürülebilirlik veya sosyal olarak sorumlu uygulamaları içerir. Geleneksel ve markaya özel oldukları için güvenilirdirler.

9. ALÇAKGÖNÜLLÜ OLDUĞUNUZU GÖSTERİN

Neyin gücü oluşturduğuna dair tüketici algıları değişiyor. Markaların güçlü, sessiz, yalnız kahramanları gibi dünyanın sorunlarını tek başlarına çözmeleri beklenmiyor. İnsanlar alçakgönüllülük ve insanlık gösteren markalara saygı duyar ve en iyi çözümler bazen işbirliğinden gelir.

10. AYA ROKET FIRLATIN!

Bu gerçek bir cesarettir: Elektrikli bir araba satın almak isteyen tüketiciler, iyi tasarlanmış bir değeri olan arabayı seçebilirler. Ancak uzay yolculuğu teknolojisi için daha geniş bir vizyonun parçası olduklarını hissetmek isteyen tüketiciler Tesla’ya yönelebilir.

11. KİŞİSEL VERİLERE SAYGI GÖSTERİN

Kişisel verileri korumak ve bunlara saygı duymak, 5G uygulandıkça, evden çalışma, bağlantılı evler ve arabalar arttıkça daha karmaşık hale gelecektir. Teknoloji, markalar için gerçekten birçok kapıyı açacak. Markalar için soru “Kapıyı açabilir miyim?” değildir. Cevap genellikle evettir. Asıl soru, kapıyı açmalı mıyım? Bürokrasi yaratıcılığı ve girişimciliği boğduğunda, “izin isteme, af dile” ifadesi yardımcı olabilir.

12. ENGELLER KOYUN

Markalar, on yıldan beri müşteri yolculuğunu daha hızlı ve daha kolay hale getirmek için engelleri kaldırıyor. Bu noktada müşteri yolculuğu çok kolaylaşıyor. Tüketicileri yeni ürünler denemek, sepet boyutlarını değiştirmek veya artırmakla meşgul eden olumlu engeller olabilir. Bir veya iki dakika için bir blok ayarlayın ve iyi yapın. Son on yılda, perakendeciler mağaza sayısını artırdı. Mağaza deneyimini iyileştirmenin zamanı geldi.

MARKALAŞMA STRATEJİLERİ NELERDİR?

Markalaşma, bir şirketi ve ürünlerini yansıtan en önemli unsurdur. Müşterilere vaat edilenler ile teslim edilenler arasındaki olumsuz tutarsızlıklar markaya zarar verebilir ve satışları azaltabilir. Bu nedenle firmalar markalarını oluştururken zamana göre doğru stratejiyi seçmelidirler.

Peki “tam zamanında” ile ne demek istiyoruz?

Müşteriler belirli ürünlere, hizmetlere, renklere, modellere ve diğer birçok unsura düzenli olarak ilgi gösterebilir. Trendler; ürün ve hizmet formunu belirlerken bir satış algısı oluşturur ve aynı zamanda firma markasının güncelliğini de gösterir.

Firmalar marka oluştururken müşterilerine sunamayacakları veya sunamayacakları hiçbir hizmeti vaat etmemelidir. Bu hem müşteriler için güven sorunu yaratır hem de markaya olan ilgiyi azaltır. Örneğin bir otomobil firması premium, hızlı ve spor otomobil üretme sözü veriyorsa, tasarım çizgisinden kataloğuna, renklerinden reklamına kadar bunu vurgulaması gerekir. Dolayısıyla bu taktikler, müşterilerin herhangi bir yerde karşısına çıktığında, markalara doğrudan bir hatırlatma görevi görürler. Kataloğunuzda kaliteden bahseder, ucuz ve ince kağıt kullanırsanız müşterilerinizin gözünde negatif değer yaratmış olursunuz. Bu nedenle işletmeler markalarını oluştururken vaatleri doğrultusunda hareket etmelidirler.

Marka stratejisinin bir diğer önemli konusu da marka kilit olgusudur. Bugün, gerçek iletişim her zamankinden daha önemli. Tüketici güvenini kazanmanın ve sadık çalışanları çekmenin ve elde tutmanın tek yolu budur.

Müşterilerin markanızı gerçekte olduğu gibi görmeleri için markanızın DNA’sını doğru bir şekilde tanımlamanız gerekir. Marka kilit fenomenleri, marka DNA’sını oluşturan tüm unsurlardır. DNA tanımlamasında dikkate alınması gereken faktörler; tüketici davranışını tahmin etme, marka değeri, sadakat ve katılım metrikleri. Marka anahtarı, kanıtlanmış başarı ve bağımsız doğrulama ile desteklenen her yerde en doğru bağlılık ve katılım verilerini sunar.

İnsanlar merak ederler ve ilk kez bir markayı deneyimlemek isterler ve eğer beklentilerini karşılar veya aşarsa tekrar satın alabilir, hatta çevrelerine tavsiye edebilirler. İlk izlenimi beklentilerini karşılayamazsa, ödediğini alamaz, bir daha o markadan alışveriş yapmaz ve çevresindekilere de tavsiye etmez.

Buradan başlarsak; mutlu bir müşteri, mutlu olabilecek yüz müşteri demektir, mutsuz bir müşteri ise asla kazanılmayacak yüz müşteri demektir.

MARKALAŞMA SÜRECİ

Markalaşma sürecinde birçok adım detaylı olarak incelenmekte ve bu kapsamda stratejiler geliştirilmektedir. Bu aşamada soruşturmanın her detayının bir nedeni olmalıdır. Örneğin; düşük kalorili gıdaların paketlenmesinde pembe detaylar kullanılmaktadır. Hafif ürünleri anımsatan pembe, gıda endüstrisi tarafından benimsendi. Bu basit örnekle başlayın:

Markalaşma sürecinde sorulması ve cevaplanması gereken sorular şu şekildedir:

 • Hangi sektördeyiz?
 • Piyasa durumu nasıl?
 • Hangi ürün ve hizmetlere ihtiyaç var?
 • Ürün veya hizmetimizi piyasaya sürmek için neye ihtiyacımız var?
 • Hedef müşterilerimiz kimler?
 • Hedef müşteri tabanımız ne istiyor?
 • Ürün veya hizmetimizi hedef müşterilerimize nasıl ulaştırırız?
 • Ürün veya hizmetimizden en yüksek memnuniyeti nasıl sağlarız?

Yukarıdaki soruların çoğuna netlik kazandırmak markalaşma sürecinde çok önemlidir. Atlanan bir adım, domino etkisinin birçok çabasını rayından çıkarabilir. Bu nedenle sık sık kontrol edilmesi ve dokunulması gereken bu süreç hem markalar hem de firmalar için oldukça önemlidir. Sektörde tanınan, vizyonu yansıtmak için renk kullanmak gibi birçok strateji var. Belirli konseptlere göre üretilen ürünlerin renkleri vardır; bu bağlamda çevre dostu ürünlerin ambalajlarında kraft kağıt ve yeşilin kullanılması veya ürünlerin çuval içinde ambalajlanması gibi birçok örnek verebiliriz. Bu tür ürünler, vizyonlar ve pazarlama stratejileri ile markalar ve marka gelecekleri oluşturulmalıdır. Dikkate alınması gereken en önemli faktör, ürünün ambalajın vaat ettiğini yerine getirip getirmediğidir. Kraft veya keten organik poşetlerde paketlenen ürünler inorganik besin maddeleri içermemelidir. Bu, marka vizyonu ve vaadi ve müşteri güveni konusunda yapabileceğiniz en büyük hatadır.

MARKALAŞMA TÜRLERİ

Markalar kendi aralarında sınıflandırılır ve türlere ayrılır. Peki nedir bu marka türleri?

 • E-ticaret markalaşması, bir e-ticaret sitesinin etkinlikler, indirimler ve en önemlisi güvenli satışlar sunarak kendisini pazara tanıtma yaklaşımıdır.
 • Gıda markalaşması, gıda endüstrisindeki şirketlerin ürünlerinin tazeliği veya tadıyla ön plana çıkması ve kamuoyu tarafından iyi bilinmesidir. Örneğin, bir şirket bir marka zeytinyağı sunabilir ve ülkedeki en büyük zeytinyağı tedarikçisi olabilir.
 • Hizmette markalaşma, genel olarak tüm sektörlerde hizmetlerde markalaşma yaklaşımı vardır. Müşterilere sunulan tüm hizmetler markalaşmanın bir adımıdır.
 • Hastane markalaşması genellikle özel hastanelerde görülür. Türkiye’de sadece kendi hastanelerinde yapılan ameliyatlar ile ülke çapında kendilerini tanıtabilirler. Hastaların kendi hastanelerini seçmelerini sağlar. Sağlık hizmeti markaları, hastanelerin ön planda olduğu bir türdür.
 • Eczane markaları ve eczane markaları, hastalara herkesin bulamayacağı ilaçları sunarak hastaları diğer şirketlerden ayırmalıdır. Her sektörde olduğu gibi eczane markalaşması da bazı zorluklarla karşılaşabilir.
 • Otel markaları otellerde, otellerde ve motellerde güçlü bir varlığa sahiptir. Günümüzde bir yerden başka bir yere seyahat eden insanlar konaklama yeri olarak otelleri tercih etmektedirler. Ancak bulundukları yerde çok sayıda otel bulunmaktadır. Aralarından en iyisini seçmek ister. Ancak, bilinmeyen bir otelseniz, daha bilinen bir markayı size tercih ederler. Çünkü kimse risk almak istemez. Bu nedenle otel markası önemli bir yer tutmaktadır.

B2B MARKALAŞMA NEDİR?

B2B markaları “işletmeden işletmeye” anlamına gelir. Yani iki farklı firmanın birbirine marka desteği sunduğunu gösteriyor. Basit bir ifadeyle şöyle açıklayabiliriz: Yatak üreticisi, baza yapmak için gerekli olan çarşafları bir marangoz firmasından satın alır. Yatak şirketi ve marangoz şirketi bir B2B marka döngüsü oluşturdu. Ürün markalama süreci bu şekilde gerçekleşir. Aynı zamanda kurumsal markalaşma da bu şekilde sağlanmaktadır.

Şirketler, şirketlerini büyütmek için ortak markalama yöntemlerini kullanır. Bu büyüme, şehir markalarını küresel markalara doğru takip edecek gibi görünüyor. Bu sayede uluslararası markalar ve uluslararası markalar aracılığıyla yüksek gelir elde edilmektedir. Markalaşma sürecinde iki taraf arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak. Marka teşvikleriyle birbirlerini desteklerler.

MARKA KİMLİĞİ NEDİR?

Markalaşma sürecinde yaratılan marka kimliği sorusu oldukça önemlidir. Marka kimliği, tüketicilerin zihninde markayı tanımlayan ve farklılaştıran renk, tasarım ve logo gibi markanın görünür unsurlarıdır. Bir marka logosunun görevi, markanın iç kimliğini mümkün olduğunca fazla iletmektir. Hedeflenen mesajı anında ileten tek bir görsel oluşturarak marka kimliğinin kalbine dokunur. Logo ayrıca markanın pazarlama sürecinde oluşturulan diğer görsel iletişimlerin tonunu da belirler. Bir diğer önemli unsur ise ikonografidir. Görüntü, markayı yansıtan seçilmiş bir stildir. Kurumsal kimlik; gücü yansıtan sağlam, gösterişli simgelere ihtiyaç duyabilir ve kreatif ajans “Biz sizin kurumsal yapınızı onaylamıyoruz…biz kendi işimizi yapıyoruz” diyecektir. . Renk seçimi, markanın görsel olarak nasıl tanımlandığını da etkiler.

Çevre bilincini iletmeye çalışan bir marka, görsel kampanyasına yeşili dahil etmezse, bu mesajı hemen iletmek için büyük bir fırsatı kaçırdığı anlamına gelir. Bir marka sosyal ise, kırmızı ve turuncu gibi sıcak, canlı renkleri seçerek kişiliğini olabildiğince çabuk aktarabilir. Yine tipografi (yazı tipi) marka kimliğinin önemli bir noktasıdır. Bir teknoloji şirketi, geleceğe dair bir vizyon uyandırmak için seyrek, şık ve modern bir yazı tipi seçebilir. Bu yazı tipi, güvenilirlik ve işçilik ile ilgilenen mimari firmalar için kötü bir seçim olabilir. Her yazı tipi ailesi, doğru kullanıldığında bir markanın kimliğini güçlendirip netleştirebilen ve yanlış kullanıldığında mesajları karıştırıp yanlış algılar oluşturabilen içsel bir çağrışıma sahiptir.

Genel olarak konuşursak, marka kimliği markanın kişiliğidir. Bir markanın kişiliği, müşteri kitlesi ve müşteri beklentileri açısından çok önemlidir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Kişisel marka, yalnızca bir ürün veya hizmet markasından daha fazlasıdır. Bazıları öne çıkıyor ve birçok parametre ile kişisel markalar haline geliyor. Bu kişilerin marka olmasının meslekleri, karakterleri, başarıları, görüşleri, sanatı gibi birçok nedeni olabilir. Kişisel markalaşma ile ürün markalama arasındaki en büyük fark, insanlara ilham veren ve hayatlarını kıskanılacak şekilde aydınlatan, satın alınamayan bir yetenek olmasıdır. Çok yetenekli bir ressam, çizime ilgi duyan bir çocuğa, farkında olmadan ilham verebilir ve çocuğu kişisel markalaşma sürecinde destekleyebilir. Araştırmalarına güvenilen ünlü bir doktorun bir sözü birçok kişinin hayatını değiştirebilir. Yetenekli bir futbolcu, Ronaldo’nun örneğini izleyerek kendini yeteneğinin ötesine taşıyabilir. Elon Musk, Donald Trump, Ali Ağaoğlu, Ali Koç ve Sakıp Sabancı gibi birçok örnek kişisel marka haline geldi.

Sonuç olarak kişisel markalaşma, tüketim çağında insanlara tüketilmeyen, üretilebilen birçok kavramın olduğunu gösteren önemli bir algıdır. Karakter oluşturma, onu öne çıkaran unsurlardan biri olsa da, birçok yetenekli insanın kendine güven duymasını da sağlar.

DİJİTAL MARKALAŞMA

Dijital markalar, günümüzün gelişen dijital pazarlama ortamını aktif olarak destekleyen unsurlardır. Şirket markasının sosyal medya, web siteleri, reklam panoları ve daha birçok pazarlama için kullandığı dijital kanalları aynı çizgi, vizyon ve tasarımla bütünleştirerek kullanıcılara aşılar. Örneğin; X Firması sosyal medya paylaşımlarının arka planında sürekli lacivert renk kullanılması, kullanıcıların gözünde zamanla bir alışkanlık haline gelecek ve müşteriler lacivert arka plana sahip her gönderide X Firmasını düşünecektir. Web sitesinde kullanılan dil, renk, görsel ve logolara kadar tüm dijital sunumlarda kullanıcının zihnine kazınır, marka, kullanıcı yokken bile kendini hissettirir. Günümüzde dijitalleşme hız kesmeden devam ederken, şirketlerin dijital markalaşmayı dijital pazarlama ile entegre etmesi önemlidir. Ufkunuzu genişletin; her yenilik merdivende bir basamaktır ve ne kadar çok merdiven olursa, şirketler ne kadar doğru konumlanırsa, sektörde o kadar yükseğe tırmanırlar. Dijital markalaşma da dijital pazarlamadan sonra önemli bir adımdır.

MARKA YÖNETİMİ NEDİR?

Markanın doğru temeller ve ilkeler üzerinde oluşturulup müşteri kitlesine ulaştırılmasının ardından istenilen başarıya ulaşılması durumunda en önemli aşama olan “marka yönetimi” devreye girer. Marka yönetimi, müşteriler tarafından benimsenmiş ve sektörde yerleşmiş markaların sürdürülebilirliği için önemlidir. Yönetim sürecinde dijital kanallardan reklamcılığa, müşteri geri bildirimlerinden yeni ürün ölçeğine kadar her detay dikkatle incelenmeli ve markanın geleceğine doğru hareket edilmelidir.

Sosyal medyada marka yönetimi sayesinde süreç daha hızlı, doğrudan, eğlenceli, şeffaf ve kapsamlı hale gelebiliyor. Sosyal medya varlığı olmayan markalar hızla modası geçmiş hissetmeye başlayabilir, bu nedenle uyum sağlayamayan işletmeler geride kalacaktır. Sonuçta, sosyal medyanın yarattığı sürekli, resmi olmayan ve önemli sohbetler, bir marka ile tüketicileri arasında gerçek ve güçlü bir ilişki beslemek için en iyi fırsatlardan biri olabilir.

MARKA YÖNETİMİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde ürün ve hizmet dünyasının her noktası hızla değişebilmektedir. Bu nedenle markalar başarıdan sonra stratejilerini genişletmek yerine stratejilerini sıkılaştırarak çalışmalarını hızlandırmalı çünkü büyüme daha fazla rakip demek. Rekabet ortamında yer alan tüm şirketler, birbirlerinin stratejilerini inceleyerek ve her zaman daha fazlasını yapan politikalar kullanarak bir adım önde olmaya çalışırlar. Böylesine acımasız ve hızla değişen bir endüstri politikasında marka yönetimi tek bir girişim veya stratejiye dayanmamalıdır. Belirli algıların, vizyonların, niteliklerin ve değerlerin ötesine geçilmeden her zaman daha yeni ve müşteriye daha yakın stratejiler izlenmelidir. Ancak o zaman piyasada iyi bir üne sahip olmaya devam edebilir.

Marka yönetiminde dikkate alınması gereken bir diğer faktör de müşteri memnuniyeti ve gereksinimleridir. Mutlu müşteriler her zaman en iyi reklamlardır. Bu sayede marka bilinirliği artarken markaya olan talep de doğru orantılı olarak artıyor. Bu süreç; sosyal medya geliştirilmiş bir ürün, yeni ürün veya kampanya ile desteklendiği sürece marka ve yönetimi başarılı olacaktır. Markaya gösterilen özen ve tutum müşteriye ve müşterinin isteğine de gösterilmelidir çünkü marka müşteri içindir ve müşteri memnuniyeti her zaman önce gelmelidir.

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

Stratejik marka yönetimi, bir şirketin uzun vadeli hedeflerine göre oluşturulmuş bir yönetim şeklidir. Markanın şimdiki ve gelecekteki temel değerlerine dayalı daha sürdürülebilir yönetim, kısa vadeli yönetimden her zaman daha sağlıklıdır. Kısa vadeli stratejiler, anlık potansiyel müşterileri mevcut müşterilere, uzun vadeli stratejiler ise mevcut müşterileri kalıcı müşterilere dönüştürür. Bir markanın ne kadar düzenli müşterisi olursa, başarı oranı o kadar yüksek olur.

Stratejik marka yönetimi; markalar, şirketin ve müşterilerin çıkarları doğrultusunda özenle tasarlanmalıdır. Bu üç faktörlü denklemlerden herhangi biri zararlıysa, yanlış stratejik marka yönetimi var demektir. Geleceğe yönelik hedefler belirlerken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, mevcut stratejilere homojen bir geçişin sağlanmasıdır. Önemli ölçüde değişen markalar, çoğu müşteri değişime hazır olmadığı için mevcut müşterilerinin yarısından fazlasını kaybetmekle karşı karşıya. Yumuşak homojenleştirmenin geliştirme ve değişim stratejisi, mevcut müşterilerin kaybına yol açmayacak ve hatta potansiyel müşterilere fayda sağlayacaktır. Günümüz endüstrisine ve değişimlerine ayak uydurmak önemlidir. Bu süreçte sadece markalar, ürünler ve hizmetler değişmeyecektir. Geçiş sorunsuz olduğu için mevcut müşterilerin algılarını ve isteklerini de değiştirebilir. Bir marka, mevcut müşterilerinin algısını ve bakış açısını değiştirebiliyor, ürün ve hizmetlerini oluşturduğu stratejiye göre geliştirip güncelleyebiliyorsa, başarılı bir stratejik marka yönetimi uygulamış demektir.

MARKALAŞMA VE MARKA YÖNETİMİ KAPSAMINDA ALBERT SOLİNO

Günümüz işletmesinde müşterilerin işletme talep etme nedenleri marka olgusunun bir unsurunu oluşturmaktadır. Bir firmanın müşterilerine çok hızlı hizmet vermesi bile firmayı popüler yapan ve marka bilinirliği yaratan şeydir. Marka, sadece ürün bazında değil, iş yapış şekli üzerinde de sergilenebilen bir algı sistemidir. Yüksek düzeyde müşteri odaklılık göstermek bile bir şirketin markası haline gelebilir. Albert Solino olarak müşterilere ulaşmada neden firmaların tercih edildiğini analiz ediyor ve bu alanlarda gelişme gösteriyoruz. Şirketin sistemlerini daha da ilerletmek için stratejiler geliştirerek mevcut sorunları çözmeye odaklanıyoruz. Müşterileri daha iyi anlamak söz konusu olduğunda dijital, bir şirketin markası için önemli bir iletişim kaynağıdır. Oluşturduğumuz yazılımları bu strateji ile birleştirerek müşteri firmalarımızın müşterileriyle daha yakın iletişim kurmalarını, ürün ve hizmetlerini potansiyel ve mevcut müşterilerine hızlı bir şekilde ulaştırmalarını sağlıyoruz.

Albert Solino olarak önceliğimiz müşterilerimizi her zaman ileriye taşımak ve onların vizyon ve misyonları doğrultusunda sürdürülebilirliklerini sağlamaktır. Firmaların fark etmedikleri sorunları veya öngöremedikleri fırsatları tespit etmek için uzman danışmanlarımızdan yararlanıyor ve uygulama projeleri hazırlayarak hayata geçiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeleri takip ediyor ve müşteri şirketimiz sistemi tam olarak anlayana kadar birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

KAYNAKÇA

www.plazacubes.com/Marka-Nedir-Markalaşma-Nedir

www.ticimax.com/Markalaşma-Nedir-5-Önemli-Markalaşma-Teknigi

www.markamutfagi.co/Marka-Değeri-Oluşturmak-İçin-Uygulayabileceğiniz-12-Yöntem

www.albertsolino.com/Markalaşma-Nedir

www.sosyalmedyaninsesi.com/Markalaşma-Nedir-Markalaşma-Nasıl-Olur

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*