Incoterms

INCOTERMS NEDİR?

Kısaca tanımı, ICC’nin ithalat ve ihracat teslim şekilleri üzerine oluşturduğu kavramların ‘International Commercial Terms’ olup, uluslararası ticarette alıcı ve satıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen standart kurallar bütünü olarak bilinmesidir. Başka bir deyişle Incoterms, uluslararası ticarette taraflar arasındaki mal hareketlerinin uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedür haline getirilerek belirli başlıklar altında toplanmış şekline verilen isimdir.

INCOTERMS’İN ORTAYA ÇIKMA NEDENİ NEDİR?

Alıcı ve satıcıların yük tesliminde maliyetleri, riskleri, yükümlülükleri tespit ederken, birbirlerini yanlış anlamalarını önlemeye yönelik ihtiyaçtan kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır.

Bu ihtiyaçlar neticesinde ortaya çıkan Incoterms’in yürürlülüğe girmesinin ilk yılı 1936 olup, daha sonralarında başta 1953 yılı olmak üzere, 1967,1976,1980,2000,2010,2020 yıllarında sekiz defa değişikliğe uğramıştır.

INCOTERMS 2020’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

En son 1 Ocak 2020 yılında yürürlüğe giren Incoterms, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tarafından düzenlenen ve genel kabul görmüş en son kurallar olarak yayınlanmıştır. 2020 Incoterms ile 2010 yılındaki teslim şekillerine göre bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu yapılan düzenleme ile DAT (Terminalde Teslim) teslim şekli kaldırılmış, DPU (Belirtilen Yerde Eşya Yüksüz Teslim) yeni bir teslim şekli olarak tanımlanmıştır. EXW ve DDP kurallarının içeriğinde bazı değişimler yapılmış, FCA teslim şeklinin bir önceki versiyonunda bazı kısımlar daha açık hale getirilmiştir.

Incoterms taşıma sözleşmesi için olup satış sözleşmesi için DEĞİLDİR.

INCOTERMS 2020

 • EXW- EX WORKS (İŞ YERİNDE TESLİM)
 • FCA- FREE CARRİER (TAŞIYICIYA MASRAFSIZ TESLİM)
 • FAS- FREE ALONGSİDE SHİP (GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ TESLİM)
 • FOB- FREE ON BOARD (GEMİDE MASRAFSIZ TESLİM)
 • CPT- CARRİAGE PAİD TO (TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM)
 • CIP- CARRİAGE AND INSURANCE PAİD TO ( TAŞIMA ÜCRETİ VE SİGORTA ÖDENMİŞ TESLİM)
 • CFR-COST AND FREIGHT (MASRAFLAR VE NAVLUN DAHİL TESLİM)
 • CIF- COST INSURANCE AND FREIGHT (MASRAFLAR, SİGORTA, NAVLUN DAHİL TESLİM)
 • DAP- DELIVERED AT PLACE (BELİRTİLEN YERDE TESLİM)
 • DPU- DELIVERED PLACE UNLOADED (BELİRTİLEN YERDE EŞYA BOŞALTILMIŞ TESLİM)
 • DDP- DELIVERY DUTY PAID (GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM)

Her bir teslim şeklinin açıklama bölümünde satıcının yükümlülükleri (a), alıcının yükümlülükleri (b) başlıkları altında aşağıdaki 10 bölümde açıklamalarıyla belirtilmiştir. Doğru bir teslim şeklinde bu açıklamalara dikkat edilmelidir.

INCOTERMS

EXW – EX WORKS (İŞ YERİNDE TESLİM)

 • Satıcıyı en az riske sokan teslim şeklidir.
 • İhracatçı, ihraç edilecek malın yüklenmesinin yapılacağı yerde malları ambalajlı halde hazır bulundurması yeterlidir. Burada tüm sorumluluğu ithalatçı üstlenir. Kendi acentesi aracılığıyla ihracatçının ülkesindeki malları alması için nakliye aracını gönderir, malları yükletir, gümrükten geçirir, kendi ülkesine getirir ve kendi ülkesindeki gümrükten de geçirerek malın boşaltılacağı yere sevk eder. Her iki ülkedeki gümrük, nakliye, sevk, yükleme, boşaltma ve bunların masrafları ithalatçıya aittir.
EXW – EX WORKS (İŞ YERİNDE TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (ALICI)

 • DENİZ YOLU
 • KARA YOLU
 • DEMİR YOLU
 • HAVA YOLU
EXW – EX WORKS (İŞ YERİNDE TESLİM)

FCA – FREE CARRİER (TAŞIYICIYA MASRAFSIZ TESLİM)

 • Bu teslim şeklinde satıcı, malları ana yerinden ara taşıyıcıya yükleyerek gümrüklemeyi yapar, hangi ana taşıyıcıyla gidecekse belirlenen yerde o taşıyıcıya teslim eder ve satıcının sorumluluğu burada biter.
 • Yükleme satıcının yerindeyse sorumluluk satıcıya aittir, başka yerde ise alıcıya aittir.
FCA- FREE CARRİER (TAŞIYICIYA MASRAFSIZ TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (ALICI)

 • DENİZ YOLU
 • KARA YOLU
 • DEMİR YOLU
 • HAVA YOLU
FCA – FREE CARRİER (TAŞIYICIYA MASRAFSIZ TESLİM)

 CPT – CARRİAGE PAİD TO (TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM)

 • CPT teslim şeklinde ihracatçı önceden kararlaştırılmış varış yerine kadar navlun ücretini ödeme sorumluluğu üstlenir.
 • Tüm taşıma modlarında, özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır.
 • Satıcı malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren navlun hariç malla ilgili tüm risk alıcıya geçer.
 CPT – CARRİAGE PAİD TO (TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMACILIK TÜRLERİ (SATICI)

 • DENİZ YOLU
 • KARA YOLU
 • DEMİR YOLU
 • HAVA YOLU
 CPT – CARRİAGE PAİD TO (TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM)

CIP – CARRİAGE AND INSURANCE PAİD TO (TAŞIMA ÜCRETİ VE SİGORTA ÖDENMİŞ TESLİM)

 • CIP teslim şeklinde CPT teslim şeklindeki şartlara ek olarak taşıma sigortasını üstlenir
 • Bu teslim şekli de, her türlü taşıma türünde kullanılabilir.
CIP – CARRİAGE AND INSURANCE PAİD TO (TAŞIMA ÜCRETİ VE SİGORTA ÖDENMİŞ TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (SATICI)

 • DENİZ YOLU
 • KARA YOLU
 • DEMİR YOLU
 • HAVA YOLU
CIP – CARRİAGE AND INSURANCE PAİD TO (TAŞIMA ÜCRETİ VE SİGORTA ÖDENMİŞ TESLİM)

DAP – DELIVERED AT PLACE (BELİRTİLEN YERDE TESLİM)

 • Incoterms 2000’de kaldırılan DEQ, DAF, DES, DDU teslim şekillerinin görevini üstlenmektedir.
 • Tüm taşıma modlarında kullanılabilir.
 • Bu teslim şeklinde ihracatçı malları yükleyip, kendi ülkesinin gümrüğünden geçirdikten sonra ana taşıyıcıya yükler ve kararlaştırılan varış yerine ulaşır, boşaltmayı alıcıya bırakır.
 • İthalatçının ülkesindeki gümrükleme, gümrük vergisi ve diğer masraflar ithalatçıya aittir.
DAP – DELIVERED AT PLACE (BELİRTİLEN YERDE TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (SATICI)

 • DENİZ YOLU
 • KARA YOLU
 • DEMİR YOLU
 • HAVA YOLU
DAP – DELIVERED AT PLACE (BELİRTİLEN YERDE TESLİM)

DPU – DELIVERED AT PLACE UNLOADED (BELİRTİLEN YERDE EŞYA BOŞALTILMIŞ TESLİM)

 • DAT’ın yerini almış bu teslim şeklinde ihracatçı malları yükleyip kendi ülkesinin gümrüğünden geçirdikten sonra ana taşıyıcıya yükler ve kararlaştırılan varış yerinde boşaltır. Ancak ithalatçının ülkesindeki gümrükleme, gümrük vergisi ve diğer masraflar ithalatçıya aittir.
DPU – DELIVERED AT PLACE UNLOADED (BELİRTİLEN YERDE EŞYA BOŞALTILMIŞ TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (SATICI)

 • DENİZ YOLU
 • KARA YOLU
 • DEMİR YOLU
 • HAVA YOLU
DPU – DELIVERED AT PLACE UNLOADED (BELİRTİLEN YERDE EŞYA BOŞALTILMIŞ TESLİM)

DDP – DELIVERED DUTY PAİD (GÜMRÜK RESMİ OLARAK ÖDENMİŞ TESLİM)

 • Boşaltma alıcıya aittir.
 • Her iki gümrükteki vergi ve masraflar, navlun ara taşıyıcı organizasyon ve masrafları ihracatçıya aittir.
 • EXW’de ithalatçının yüklendiği sorumluluk bu taşıma türünde ihracatçıya yüklenir.
DDP – DELIVERED DUTY PAİD (GÜMRÜK RESMİ OLARAK ÖDENMİŞ TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (SATICI)

 • DENİZ YOLU
 • KARA YOLU
 • DEMİR YOLU
 • HAVA YOLU
DDP – DELIVERED DUTY PAİD (GÜMRÜK RESMİ OLARAK ÖDENMİŞ TESLİM)

DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR

FAS – FREE ALONGSİDE (GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ)

 • Bu teslim şeklinde satıcının malları, belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda teslim edilmesini ifade eder.
 • Mallar gemi rıhtımında ise yükleme yerine getirerek, gemi açıkta ise, mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir.
 • Bu teslim şekli, deniz ve iç su taşımalarında kullanılır.
FAS- FREE ALONGSİDE (GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (ALICI)

 • DENİZ YOLU
FAS – FREE ALONGSİDE (GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ)

FOB – FREE ON BOARD (GEMİDE MASRAFSIZ TESLİM)

 • Bu teslim şeklinde, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemide veya bu şekilde teslim edilen malları temin ederek teslim edilmesini ifade eder.
 • Satıcı malları, belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir.
 • Mallar geminin küpeştesine geçtikten sonra, meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının sorumluluğundadır.
 • Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder.
 • FOB sadece deniz ve iç su taşımacılığında taşınır.
FOB – FREE ON BOARD (GEMİDE MASRAFSIZ TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (ALICI)

 • DENİZ YOLU
FOB – FREE ON BOARD (GEMİDE MASRAFSIZ TESLİM)

CFR – COST AND FREIGHT (MASRAFLAR ve NAVLUN DAHİL TESLİM)

 • Satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder.
 • Bu teslim şeklinde, satıcı bütün masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana kadar getirir.
 • Gümrük işlemlerini yaptırır ve navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir.
 • Bu andan itibaren bütün navlun dışındaki malla ilgili bütün masraf ve riskler alıcıya aittir.
CFR – COST AND FREIGHT (MASRAFLAR ve NAVLUN DAHİL TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (SATICI)

 • DENİZ YOLU
CFR – COST AND FREIGHT (MASRAFLAR ve NAVLUN DAHİL TESLİM)

CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT (MASRAFLAR SİGORTA ve NAVLUN DAHİL TESLİM)

 • Satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder.
 • Satıcı, sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana getirir.
 • Satıcı gemi acentesiyle anlaşır ve temin eder.
 • Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklenmesinin yapıldığı alıcıya iletilir.
 • Satıcı sözleşmesindeki sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz nakliyat sigortası yaptırır.
 • Mallar gemiye yüklendikten sonra, navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer.
 • Şayet taşıma sözleşmesinde açıkça yer almıyorsa, satıcının, malları boşaltma yükümlülüğü yoktur.
CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT (MASRAFLAR SİGORTA ve NAVLUN DAHİL TESLİM)

GEÇERLİ OLDUĞU TAŞIMA TÜRLERİ (SATICI)

 • DENİZ YOLU
CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT (MASRAFLAR SİGORTA ve NAVLUN DAHİL TESLİM)

INCOTERMS 2020 – YÜKÜMLÜLÜKLER VE RİSK TABLOSU

INCOTERMS 2020 – YÜKÜMLÜLÜKLER VE RİSK TABLOSU

KAYNAKÇA

http://www.exportact.com/dis-ticarette-teslim-sekilleri-icc-incoterms-2020/

https://www.utikad.org.tr/Detay/Duyurular/7345/incoterms-2020-yayinlandi-

https://globelink-unimar.com/incoterms/

http://www.mdoffice.com.ua/pdf/incoterms-2020-changes_1901091316.pdf

https://www.degruyter.com/document/doi/10.9785/ihr-2019-190502/html

https://revistas.uca.es/index.php/rejucrim/article/download/6185/6307

Internationallogistics Global Supply Chain Management – Douglas Long

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*