Yeşil Lojistik Nedir?

Yeşil Lojistik, bir şirketin emisyonları azaltma, daha sürdürülebilir operasyon süreçleri uygulama ve çevre kirliliğini azaltma çabalarını içerir. Ayrıca, şirketlerin daha çevreci olmak için uygulayabilecekleri, basitten çok gelişmiş aşamalı eylemlere kadar çeşitli çözümler vardır. Maalesef Dünyadaki çevre sorunları daha da kötüye gidiyor. Dolayısıyla, şirketlerin dahil olması artık her zamankinden daha önemli.

YEŞİL LOJİSTİK, TEDARİK ZİNCİRİ MALİYETLERİNİ NASIL AZALTABİLİR?

Çevre dostu bir strateji, bir şirketin çevreye yardımcı olurken kâr elde etmeye odaklanmasına izin verebilir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı, şirketlerin daha iyi marka temsiline ve daha az masrafa sahip olmasına yardımcı olabilir. Mevcut süreçleri ve stratejileri daha “yeşil” ve çevre dostu olacak şekilde entegre etmek, şirketlerin verimliliği artırmasına ve muhtemelen maliyetleri düşürmesine yardımcı olabilir.

YEŞİL LOJİSTİĞİN HEDEFLERİ NELERDİR?

• Sürdürülebilirlik önlemlerini dikkate almak ve sonuçlarını kontrol etmek için bir başlangıç noktası oluşturmak üzere lojistik operasyonların karbon ayak izi ölçülmelidir. Enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını hesaplamak için en yaygın yöntemlerden biri UNE-EN 16258: 2013 uluslararası standardıdır.
• Her bir lojistik alanın, özellikle de ulaşımla ilgili olanların etkisini analiz ederek hava, toprak, su ve gürültü kirliliğini azaltın.
• Geri dönüştürülebilen kapları yeniden kullanarak ve ambalajı geri dönüştürerek malzemeleri akılcı bir şekilde kullanın.
• Sürdürülebilirliği tedarik zincirine yayan eko-lojistik, ürünlerin tasarımı ve ambalajı ile de şekillenir. Her ikisi de çevresel etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır.

YEŞİL LOJİSTİĞİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU ZORLUKLAR NELERDİR?

Günümüzde lojistik sektörü, maalesef ki yüksek derecede sürdürülebilirliği kapsamamaktadır. Şirketler, lojistik alanında çevre politikalarının uygulanmasında önemli engellerle karşılaşmaktadır. Bunun birkaç nedeni vardır:

1. Özellikle Ulaşımda Fosil Yakıtlara Bağımlılık

Sektörün mal taşımacılığındaki yakıta bağımlılığını azaltmak için etkili, ekonomik olarak uygun çözümler henüz bulunamamıştır.

2. Teslimatların Şehir Trafiğine Etkisi

Özellikle e-ticaret teslimatları, büyük şehirlerdeki teslimat araçlarının hacmini büyük ölçüde artırmıştır ve birçoğu karışık siparişlerle karşılaşıldığında tam yük taşımadan çalışmaktadır.

3. Altyapı Eksikliği

Yerel yönetimler, emisyon sınırlarını düzenleme sürecindedir. Ancak, lojistik faaliyetlerde yer alanların isteklerini karşılayan yeni tesisler inşa etmek için önlemler almak için sektörler arası bir anlaşmaya ihtiyaç vardır.

4. Yatırım Yapması Gereken İşletmeler

Lojistik Operasyonlar ister şirket içinde gerçekleştirilsin ister dış kaynaklı olsun, ilgili dar oranlar ve marjlar her zaman altyapıya, süreç otomasyonuna veya daha verimli taşıma ekipmanına yatırım yapmayı düşünmenize izin vermez.

5. Lojistiğin Tüketiciler İçin Görünmezliği

Genel olarak lojistik sürdürülebilir değildir çünkü müşteri de değildir. Ek bir sorun daha var: müşteri için lojistik görünmez bir etken, gün geçtikçe daha da artmaya devam ediyor. Müşteri talep ettiğinde, örneğin yüklerinizi konsolide etmeyi veya nakliye akışlarından en iyi şekilde yararlanmayı engelleyen 24 saatlik teslimatları talep ettiğinde yeşil lojistik politikaları uygulamak zordur. Ayrıca, lojistik maliyetler genellikle bir faturada belirtilmez veya ihmal edilebilir düzeydedir. Bu onların alaka düzeyini azaltır ve dolayısıyla bir işletmenin çevresel sürdürülebilirliğine yatırım yapma nedenlerini azaltır.

ÇEVRE DOSTU LOJİSTİK YAKLAŞIMLAR NASIL UYGULANIR?

1. Satın Alma Politikalarınıza Çevre Dostu Kriterler Ekleyin

Sürdürülebilirlik kriterleri, tedarikçilerin tekliflerinin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda bir şirketin satın alma ve tedarik politikasına dahil edilebilir. Bunlar şu anlamlara gelebilir:

Ürün Özellikleri: Örneğin, Çevre dostu ambalaj satın almak ve ambalajda plastik kullanımını sınırlamak.

Üretim Süreçleri: Uluslararası düzenlemeler, uygun çevre yönetimini garanti eder.

Bu şekilde çevre dostu malzeme satın alma olasılığı değerlendirilebilir. Örneğin, gittikçe daha verimli endüstriyel araç seçenekleri, özellikle hafif hizmet sınıfında sera gazı emisyonlarını azaltır.

2. Nakliye Filosu Yönetimini Optimize Edin

Taşımacılık, lojistik zincirinde önemli bir karbon ayak izi alanıdır. Daha temiz çalışan araçlar satın almanın yanı sıra, emisyonları sınırlandırmak için teslimat rotası planlamasına yardımcı olan ve yük havuzuna öncelik veren sistemler kullanmak gerekir. Sadece filo yönetiminde daha yüksek verimlilik elde etmekle kalmaz, aynı zamanda nakliye tarafından üretilen toplam emisyonları da azaltırsınız.

3. Sürdürülebilir İnşaat ve Yönetim Standartlarını Takip Eden Bir Depoya Sahip Olmak

Lojistik sektöründeki patlama, yeni depolara olan talebi artırıyor veya şirketleri, pazar gereksinimlerini karşılamak için altyapılarını yeniden tasarlamaya zorluyor. Bu nedenle, eko-lojistiğin depo tasarımına yansıtılmasının farklı yolları vardır:

Endüstri 4.0 Lojistik Binaları Merkez Aşamasını Oluşturuyor: Tasarımları ve inşaatları, binanın sürdürülebilir yönetimini garanti eden çevre koruma önlemlerini içeriyor.
Depo İçi İzleme ve Enerji Tasarrufunun Teşviki: Bunlar farklı şekillerde uygulanabilir. Örneğin, depodaki belirli işlemlerin toplam otomasyonu, yapay aydınlatma ihtiyaçlarını sınırlamayı mümkün kılar (ışıksız üretim olarak bilinen metodolojiyi taklit ederek). Sürdürülebilir lojistik yaklaşımlarına bağlı kalmanın bir başka yolu da, kaynak israfını sınırlandırmak için ürünlerde mümkün olduğunca az ambalaj kullanmak veya daha çok yönlü olan uyarlanabilir paketleme seçeneklerinden yararlanmaktır.

4. Deponuzda Üretilen Atıkları Azaltmak ve Geri Dönüştürmek İçin Önlemler Alın

Bir depoda çevresel lojistiğin uygulanmasına yardımcı olacak önlemlerden biri, üretilen atığı yönetmek için sürdürülebilir kriterler kullanmaktır. Örneğin:
• Geri dönüştürülecek malzemelere göre bir atık ayırma süreci oluşturun
• Uygun geri dönüşüm prosedürlerine uymaları için özel atık yönetimini kontrol edin.

SONUÇ

Karayolu Taşımacılığının, enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının kabaca % 8’ini oluşturduğu bilinmektedir. Depolama ve mal taşımacılığının buna dahil edilmesi ile bu sayı yaklaşık % 2-3 oranında katkıda bulunması tahmin edilebilir.
Ürünlerin dağıtımı yerel havanın kalitesini düşürür, gürültü ve titreşim üretir, küresel ısınmaya önemli katkı yapar. Lojistiğin iklim değişikliği üzerindeki etkisi son yıllarda artan oranda dikkat çekmektedir; kısmen kirlilik ve yol güvenliği iyileştirmelerindeki kontrollerin sıkılaştırılması diğer çevresel problemleri hafifletmiştir ancak aynı zamanda yeni bilimsel araştırmalar küresel ısınmanın çok daha büyük ve derhal müdahale edilmesi gereken bir sorun olduğunu ortaya koymuştur.

Instagram Hesabımızı da takip edebilirsiniz!

1 geri izleme / bildirim

  1. Sürdürülebilir Lojistik - Lojistik Bilimi

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*