Marketing

PAZARLAMA NEDİR?

Pazarlama, bir bireyin veya kurumun, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini tam olarak anlayarak bir dizi strateji geliştirdiği süreçtir. Buradaki amaç, mevcut müşterilerin potansiyelini korurken yeni müşteriler çekmektir.

Yukarıdaki tanımda da belirttiğim gibi pazarlama yani pazarlama tamamen müşteri odaklıdır. Amaç müşteriyi anlamak, hitap edilecek kitleyi belirlemek ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktır.

Pazarlama/pazarlama kavramı, 1970’li yıllardan itibaren insanların ihtiyaç ve isteklerinin farklılaşması ve artmasıyla gerçek kimliğini kazanmıştır. Bundan önce sadece marka büyüklüğüne, ürün kalitesine ve satışa dayalı pazarlama yöntemleri hakimdi. Ürün iyi olduğu sürece kesinlikle iyi satacağına inanıyorum. Müşterinin istekleri bir kenara bırakılır ve birden fazla aşama seçme imkanı yoktur. Ancak firma ve ürün sayısı arttıkça rekabet üst seviyeye çıkacak ve bu nedenle tüketici ne tükettiğini, ne yaptığını ve kendisine ne kadar fayda sağlayacağını araştıracaktır. O kadar bilinçli hale geldi ki her şekilde karşılaştırır, memnun kalmazsa eleştirir, ilerideki seçeneklerinde ürünü yapan firma ile irtibata geçer, hiç geçmez, bu da bu firmaların değişmesine neden olmuştur. kendi stratejiniz, yani yeni bir pazarlama stratejisi belirlemek.

Şirketler yeni pazarlama stratejilerinin yanı sıra promosyon politikaları geliştirerek, tüketici farkındalığını teşvik ederek ve artırarak, ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek, PR (halkla ilişkiler/halkla ilişkiler/ Halkla İlişkiler) araştırması.

Ayrıca firmalar CRM (Customer Relationship Management) ile müşterilerini anlamaya, onların ihtiyaç ve isteklerini iyi anlamaya, bu doğrultuda hizmet vermeye ve müşterilere daha etkin bir şekilde ulaşmaya çalışırlar. Bunun için geliştirilen uygulama sayesinde tüketiciler daha iyi anlaşılabilmekte ve bu doğrultuda pazarlama stratejileri uygulanabilmektedir. CRM aslında yeni bir olgu olmasa da CRM uygulamaları çok yeni sayılabilir. Diğer bir uygulama da güncel bir konu olan veri madenciliği ama pek çok şirketin bunu uyguladığına inanmıyorum.

Veri madenciliği sayesinde tüm tüketicilerin verileri daha düzenli saklanabilir, şirketlere (tüketicilere) faydalı veriler belirlenebilir, müşteriler segmentlere ayrılabilir (Kümeleme analizi), sınıflandırma (sınıflandırma) ve müşteriler tarafından tercih edilen ürünler (pazar sepet analizi/ Pazar) belirlenebilir. Sepet analizi) pazarlama stratejileri bu doğrultuda belirlenebilir.

Bu olmazsa olmazlara ek olarak, pazarlama stratejilerine dönecek olursak, marka sürekliliği için bir zorunluluk haline gelen tüketici odaklı birçok yeni strateji ortaya çıkmıştır. Kaliteli ürün üretmek yeterli değildir, ürünlerin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını da incelemek gerekir. Çok kaliteli bir ürün üretilebilir ancak müşterinin ürüne ihtiyacı yoksa zaman ve para boşa gitmiş olur.

TARİHÇE

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Silahlı Piyasa Savaşının sonuçlarını gösterdi. Savaşın sonunda emek arzında büyük sorunlar yaşandı; yoksulların satın alma gücü düştü. Artık kimse savaş hakkında konuşmak istemiyor. Öte yandan, savaş ekonomisi temelinde örgütlenen işletmelerde teknoloji ve bilgi birikimi ürkütücüdür. Bu uygulamaya son vermek hem haksız hem de tehlikelidir. Üretim devam etmeli. Ama ne olacak? İşletme sahipleri ve yöneticiler, piyasaya bakışlarını değiştirmeleri gerektiğinin farkına varmaya başlıyorlar. Sınırları zorlamak yerine ticaret yoluyla aşmanın daha akıllıca olduğunun farkındalar. Böylece dikkatlerini tüketicilere çevirerek ne satacaklarını düşünmeye başlarlar. İşte böyle düşünenler, 1910’larda filizlenmeye başlayan yeni bir düşünce akımı geliştirerek; yeni bir bakış açısı, yeni bir felsefe ve “pazarlama” adını verdikleri yeni bir disiplin geliştirdiler.

Pazarlama, müşterileri belirlemek, gelecekte mevcut müşterileri elde tutmak ve müşterileri mutlu etmek için kullanılır. Pazarlama işi ve yönetimi, işletme yönetiminin en önemli parçasıdır çünkü tüm pazarlama faaliyetleri müşteri odaklıdır. Son iki yüzyılda pazarlamanın iş dünyasında artan öneminin en uygun açıklaması, pazarın olgunlaşması, hatta müşterilerin ihtiyaçlarının yeteneklerine ulaşmasıdır. Bu amaçla, özellikle gelişmiş, yarı gelişmiş ve hızla gelişen ülkelerde, şirketlerin odak noktası üretim süreci ve ürünlerden ayrılarak, etkin, karlı olma hedefiyle müşteri ve ardından pazarlama sürecine odaklanılmıştır. ve karlarını artırmak.

İş hedeflerine ulaşmak için şirketin müşteri ihtiyaçları ve fiili ihtiyaçları (hedef pazarda mevcut veya bulunabilecek) bilinir ve anlaşılır ve istenen memnuniyet kaynağı o pazara yönlendirilir. [3] Pazarlama kavramı, organizasyonel hedeflere ulaşmak için bir organizasyonun müşterilerinin ihtiyaç ve gereksinimlerini önceden tahmin edip tahmin etmesini ve bunları rakiplerinden daha etkin bir şekilde yerine getirmesini öngörür.

Pazarlama içeriği, bir şirketin sunduğu mal veya hizmetlere ilişkin algıları ve davranışları, özellikle müşteriler ve son kullanıcılar ile ilgili olarak konumlandırılır. Tarih boyunca, müşteri zevklerinin daha hızlı değişmesiyle pazarlama önemli ölçüde değişti.

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

Pazarlama bir çarksa, reklamcılık o çarkın parmaklarından başka bir şey değildir.

Pazarlama, ürün geliştirme, pazar araştırması, ürün dağıtımı, satış stratejisi, halkla ilişkiler ve müşteri desteği gerektiren bir iştir. Pazarlama, bir işletmenin satış sürecinin tüm aşamalarında kritik öneme sahiptir. Ek olarak, pazarlama, hedef kitleleri tanımlamak ve onlarla iletişim kurmak, seslerini yükseltmek ve zaman içinde marka sadakati oluşturmak için çok sayıda platform ve noktada kullanılabilir.

Öte yandan reklam, pazarlamanın yalnızca bir bileşenidir. Yukarıdaki daha geniş hedeflerin bir parçası olarak, bir ürün veya hizmetin farkındalığını yaymak stratejik bir çabadır. Kısacası, pazarlamacıların ürünleri satmak için kullandıkları tek yöntem reklam değildir.

Örneğin, bir işletme yepyeni bir ürün piyasaya sürmek istiyor. Ürünü müşteri kitlesine tanıtmak için bir kampanya oluşturulacaktır.

Şirketin tercih ettiği kanallar Facebook, Instagram, Google ve şirketin kendi web sitesidir. Tüm bu alanları her üç ayda bir çeşitli faaliyetlerini desteklemek ve bunlar aracılığıyla potansiyel satışlar oluşturmak için kullanır.

Aynı şirket, yeni ürün lansmanları için web sitesinde indirilebilir ürün kılavuzları yayınlamaktadır. Yeni ürünleri gösteren Instagram videolarını paylaştı ve yeni ürün sayfalarına trafik çekmek için Google’da bazı sponsorlu arama sonuçlarına yatırım yaptı.

Bu şirketin işlerinden hangisinin reklam, hangisinin pazarlama olduğunu söyleyebilir misiniz? Cevap aslında oldukça basit. Instagram ve Google’da yapılan iş reklamcılıktır. Instagram bir reklam mecrası olmasa da markalaşma bu açıdan da değerlendirilmektedir. Bu örnekte, Google bir çevrimiçi reklamcılık platformu olarak kullanılmaktadır.

Peki pazarlama bu işin neresinde? Tüm çalışmalar bir pazarlama sürecidir. Instagram, Google ve bir web sitesini birleştirmek, müşteri odaklı bir adım ve üç parçalı bir pazarlama kampanyasıdır. Pazarlama, bir şirketi karlı kılmak için esastır, ancak “değer zinciri konseptini” şirketinize uyarlarsanız, rakip markaları hedeflediğiniz yere hızla ulaşırsınız.

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama stratejilerinin yerini büyük ölçüde almıştır. Tüketici grupları, yenilikçi reklamcılık eğilimlerini geleneksel reklamcılık eğilimlerinden daha etkili bulmakta ve reklamcılığın yön değiştirmesine neden olmaktadır. Dijital reklamcılığın gücü o kadar büyük ki, insanlarda hiç ihtiyaç duymasalar bile satın alma potansiyeli yaratabilir. Üretim gerektiren döngülerin yerini zaman zaman üretim gerektiren döngüler alır. Başka bir deyişle, ürünü ihtiyacı olan birine satma eyleminde, eldeki ürünü satma eyleminin doğru açısını bir şekilde değiştiren yanlış bir şey yoktur.

PAZARLAMA SÜRECİ

1960 yılında, E. Jerome McCarthy bir fikir buldu. Bu kavram pazarlamanın 4 P’si olarak bilinir ve şunları içerir: ürün, fiyat, yer ve promosyon. 4 P, pazarlama ve iş etkileşimini gösterir.

ÜRÜN (PRODUCT)

İşletmenin satacak bir ürün fikri bulmasına izin verin. Bir sonraki adım, beklememek ve hiçbir şey yapmamaktır. Böyle bir durumda satış yapamazsınız. Bunun yerine, pazarlama ekibinizin pazar araştırması yapması ve belirli kilit soruları yanıtlaması gerekir. Hedef kitleniz nedir? Piyasa bu ürün için uygun mu? Hangi bilgiler ürün satışlarını artıracak? Bu mesajlar hangi platformda iletilmelidir? Ürün geliştiriciler, ürünü daha başarılı kılmak için ne yapabilir? Ürün Odak Grubu nedir? Odak grup soruları ve beklentileri nelerdir?

Pazarlamacılar, bir ürüne olan talebi anlamak için bu soruların yanıtlarını kullanır. Ayrıca odak grupları veya anket katılımcıları ile ürün kalitesinin iyileştirilmesini sağlar.

FİYAT(PRICE)

Pazarlama ekibiniz, ideal müşterilerin ürün için ne kadar ödeyeceğini görmek için rakip ürün fiyatlarını kontrol edecek veya odak grupları ve anketler kullanacaktır. Fiyat çok yüksekse, müşteri tabanınızı kaybedebilirsiniz. Fiyat çok düşükse, kazanmanız gerekenden daha az kazanırsınız. Pazarlamacılar, fiyatların en uygun seviyelerde olmasını sağlamak için sektör araştırmasını ve müşteri analizini kullanır.

YER (PLACE)

Pazarlama departmanlarının, bir işletmenin müşterilerini analiz edip inceleyerek bir ürünün nerede ve nasıl satılacağını anlaması gerekir. Belki sadece bir e-ticaret sitesi yeterlidir ve gerçek bir mağazadan daha iyi performans gösterir. Belki ürün satışı için uygun bir platform bulmak daha doğru olur. Bütün bunlar pazarlamacı araştırmasından sonra belirlenebilir.

TUTUNDURMA (PROMOTION)

Promosyon, tüm çevrimiçi veya basılı reklam kampanyaları, etkinlikler veya indirimler gibi satış bilinci oluşturmaya ve bir ürüne olan ilgiyi artırmaya yönelik her türlü girişimdir. Yol boyunca PR kampanyaları, reklamlar veya sosyal medya tanıtımları gibi etkinliklerle karşılaşabilirsiniz.

Pazarlama, bir işletmenin tüm alanlarına dokunabilir. Pazarlama çabalarını anlamak ve bunları iş başarısı ve verimliliğine uygulamak çok önemlidir.

Pazarlama gurusu Philip Kotler  bu 4P’ye üç analiz daha eklemiştir. Bunlar;

PEOPLE (İNSAN)

Doğru insanları seçmek çok önemlidir. Dağıtım, tanıtım, analiz vb. faaliyetler insanlar tarafından gerçekleştirilir.

PHYSICAL EVIDENCE (FİZİKSEL OLANAKLAR)

Şirketin üretim sahasının, bayilerinin, satış yerlerinin vb. fiziksel ortamını ifade eder. Distribütörler ve üretim tesisleri gibi siteler fiziksel tesisler haline geliyor.

PROCESS (SÜREÇ)

Hizmet tarafından sağlanan süreç, aslında müşterinin satın alımının bir parçası haline gelir. Yapılan tüm işlemler bu kapsamdadır.

PAZARLAMA KONUMLANDIRMA

Pazarlama birimleri ülkemde bağımsız olarak bulunamaz. Bir şirketin satış ekibine pazarlamacı da denilebilir. Eski bir alışkanlık olarak satış ve pazarlama aynı şey olarak düşünülebilir. Ancak pazarlama, satış dahil olmak üzere çok kapsamlıdır ve pazarlamanın çok önemli stratejik önemi vardır. Yetkili bir yönetici tarafından temsil edilmelidir. Bugün pazarlama departmanından yöneticilerin de yönetim kuruluna katıldığını ve üst sıralarda takip edildiğini görüyoruz. Albert Solino olarak pazarlama, satış ve markalaşma departmanlarının ayrı ayrı konumlandırılmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

PAZARLAMA SİSTEMLERİ

Geçmişte FMCG şirketleri dışında hiçbir şirket dijital pazarlamayı ciddiye almıyordu. Günümüzde tüm endüstriler, ondan elde edilebilecek büyük kazançlar ve tasarruflar nedeniyle dijital pazarlamaya değer veriyor.

Dijital pazarlama, ürün ve hizmetlerin bilgisayar, cep telefonu ve tüm dijital mecralar gibi dijital platformlarda tanıtımı ve satışıdır. Bu durumda aşağıdaki kavramlar da uygulanmaktadır;

  • SEM (Arama Motoru Pazarlaması) Google Ads, Görüntülü Reklam Ağı, Video Reklamlar vb. Tüm Google reklam modelleri bu kategoriye girer.
  • SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), Google aramalarında üst sıralarda görünmesini sağlayan bir dizi etkinliktir.
  • E -mail (e-posta),
  • sosyal medya pazarlamacılığı,
  • içerik pazarlama,
  • mobil pazarlama,
  • Influencer pazarlama,
  • yeniden hedefleme (Remarketing),
  • Bağlı pazarlama (Affiliate Marketing)

Peki, müşterilerle ilişki sürecini geliştirmek için şirket tarafından dahili olarak hangi sistemler kullanılıyor? CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) veya “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, şirketlerin mevcut veya potansiyel müşterilerle olan ilişkilerini en etkin, verimli ve nihayetinde karlı hale getirmek için kullandıkları bir dizi yöntemdir. Müşteri ilişkisi bir süreçtir ve CRM yazılımı süreçte çalışanları kolaylaştırır.

CRM yazılımlarının temel kullanım amacı; her şirket gibi karlılığı arttırmaktır. CRM yazılımı ile bir şirket, müşterilerini dinleyen, isteklerini anlayan ve isteklerini hızlı bir şekilde yanıtlayan, potansiyel müşterilere ulaşan ve mevcut müşterilere yeni sadık müşteriler katan, ürünleri arasında çapraz satış yapan ve siparişleri hızlı bir şekilde satışa dönüştüren bir ajans haline gelir. CRM yazılımı ile müşteriler klasik anlamda genellenemez. Eskiden her müşteriye aynı muamele yapılırdı. Analiz bugün mevcut olduğu için ayrıntılar düşüyor. Müşterilerin duygusal olarak hareket ettirilmesi gerekir. Şirketler bir CRM sistemine sahip olsalar da bunu etkin bir şekilde kullanamayabilirler. Albert Solino olarak dijital dönüşüm danışmanlığımız kapsamında bu alanda gelişim alanlarını tespit ediyor ve önerilerimizi iletiyoruz. Danışmanlık sonrasında yazılımın aktif olarak kullanıldığını ve müşteriye özel pazarlama kampanyalarını yönetebildiğini açıkça görebiliriz.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), kurumsal kaynakların (insan, fiziksel ve finansal kaynaklar) uçtan uca yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak veya desteklemek için geliştirilen sistemler ve yazılımlar için bir şemsiye terimdir. Bazı şirketler de kendi CRM’lerinin ERP modülünü kullanabilir veya dışarıdan yazılım satın alabilir. ERP ve CRM’yi etkin bir şekilde yönetemeyen işletmeler, pazarlamada diğerlerinin gerisinde kalmaktadır. Bu şirketler performanslarını doğru bir şekilde ölçemezler ve hedeflerine ulaşamazlar. Pazarlama kampanyalarınızda öne çıkmak için ERP ve CRM kullanın.

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

1. DOĞRUDAN PAZARLAMA

Bu pazarlama türünün temel amacı; müşterilere ürün, şirket veya hizmet hakkında doğrudan bilgi sağlamaktır. Bu tür pazarlama için herhangi bir aracı veya hizmet sağlayıcı kullanılmamaktadır. Doğrudan satışlar, el ilanları, haberler, metin mesajları vb. Olabilir.

2. E-MAİL PAZARLAMA

Mevcut ve potansiyel müşterilere bir ürün veya hizmet hakkında e-posta göndermeyi içerir. Her gün birçok kişi, satın almış veya almamış markalardan e-posta alıyor. E-postalar tıklandığında, onları markanın web sitesine yönlendirir ve ürünle ilgili çekici aktivite gösterir. İndirimler ve etkinlikler hakkında çeşitli bildirimler sağlayabilir.

3. ARAMA MOTORU PAZARLAMASI 

Bugün yaklaşık 3,5 milyar insan akıllı cihazlar kullanıyor. Tahminlere göre bu rakamlar 2021 yılında 3,8 milyara ulaşacak. Akıllı cihazların kullanımı ile kullanıcılar çeşitli aramalar yapmak için arama motorlarını kullanmaktadır. Google, Yandex ve Firefox gibi birçok arama motoru var. Arama motoru pazarlaması olarak da bilinen bu pazarlama türü, işletmelerin arama motorlarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olabilir. Reklam ile markanızı arama motorlarında üst sıralara taşıyabilirsiniz. SEO bölümünde birkaç aktivite ile organik olarak üst sıralara çıkabilirsiniz.

4. VİRAL PAZARLAMA

Bu yaklaşımda amaç ilgi çekici içerikler oluşturmak ve geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaktır. Bu pazarlama yaklaşımıyla ilgili önemli olan ilginç içerik oluşturmak ve yanıtları doğru bir şekilde değerlendirmektir. Markalar bazı sosyal medya hesapları veya YouTube üzerinden görsel paylaşabiliyor. Bir marka reklamı birden fazla hesapta yayınlandığında, reklam kısa sürede hızla yayılabilir.

5. MARKA PAZARLAMASI

Marka pazarlaması genellikle bir ürün veya hizmeti tanıtmaktan ziyade bir işletme veya marka yaratmak ve tanıtmak olarak düşünülebilir. Günümüzde markalaşma sorunları giderek daha önemli hale geliyor. Albert Solino olarak Turquality alanında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Turquality aynı zamanda bir markalaşma programıdır. Turquality, Türk markalarını yurt dışında öne çıkarıyor. Markalaşma konusunda firmalar çok önemli bir iş yapıyor. Albert Solino olarak en önemli danışmanlık projelerimizden biri marka danışmanlığıdır. Markanın duygusal ve fiziksel faydaları sağlanır ve müşteriye yapacakları taahhüt belirlenir. Marka pazarlaması ile müşteriler şirketin ürünlerine yönlendirilir.

6. İÇERİK PAZARLAMASI 

Ürün kategorisi gönderileri, bloglar, sosyal medya gönderileri ve YouTube videoları gibi ürünler aracılığıyla pazarlama yapılabilir. İçerik pazarlamasında içerik, marka tarafından veya markayla etkileşime giren kişiler tarafından üretilebilir. E-ticaret uygulamalarında kullanıcılar tarafından bırakılan yorumlar, içerik pazarlaması olarak da bilinir. Youtube kanalınızda video paylaşmak veya memnun kaldığınız bir ürün hakkında tweet atmak bile bir pazarlama faaliyetidir.

7. INFLUENCER PAZARLAMA

Burada sosyal medya fenomeni, ürünlerini takipçileriyle kendi hesaplarından paylaşıyor. İyi yapılandırılmış gönderiler sayesinde, takipçiler indirimde olan ürünleri satın almaya teşvik edilir. Hem ürün hem de hizmet dünyasında oldukça popüler bir pazarlama yöntemidir. Etkileyici pazarlamada, sosyal medya etkileyicileri belirli bir ürün hakkında bilgi yayınlar. Ürünle ilgili olumlu yorumlar sayesinde takipçiler de bilgi sahibi oluyor.

8. VİDEO PAZARLAMASI

Fabrikalar, üretim süreçlerini göstererek müşterilerle güven oluşturabilir. Günümüzde birçok firmanın tanıtım videoları bulunmaktadır. Özellikle gıda ve ürün sektöründe video izlemek güven duygusu sağlayabilir. Ayrıca ürünün nasıl kullanıldığı ve güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı gösterilerek kullanıcılar bilgilendirilebilir.

Yukarıda bahsedilen pazarlama türlerinin birçoğu, dijital pazarlamanın yükselişi ve sosyal medyanın aktif kullanımı ile ortaya çıkan pazarlama türleridir.

PAZARLAMA TÜRLERİ

GELENEKSEL PAZARLAMA

Geleneksel pazarlama, internetin yükselişinden önce var olan çevrimdışı kanallarda markalaşmayı ifade eder. Bilgi panoları, el ilanları ve radyo reklamlarını düşünün, çünkü bilgi o kadar erişilebilir ve erişilebilir değildir, geleneksel pazarlamanın çoğu basılı, TV reklamları ve reklam panoları gibi harici stratejilere dayanır.

OUTBOUND MARKETİNG

Giden pazarlama, telefonla pazarlama, satın alma listelerine e-posta gönderme ve basılı reklamcılık gibi araya giren promosyonları ifade eder. Bu pazarlama yöntemine “giden” denir, çünkü tüketici ilgisinden bağımsız olarak ürününüz veya hizmetiniz hakkında farkındalığı artırmak için tüketicilere bilgi vermeyi içerir.

INBOUND MARKETİNG

Gelen pazarlama, müşterileri bozmak yerine çekmeye odaklanır. Çoğu gelen pazarlama stratejisi dijital pazarlama kategorisine girer çünkü tüketiciler, alıcı yolculukları sırasında çevrimiçi araştırma yapma hakkına sahiptir.

DİJİTAL PAZARLAMA

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamanın tam tersidir ve kitlelere yeni yollarla ulaşmak için geleneksel olarak var olmayan teknolojilerden yararlanır. Bu pazarlama türü, tüm çevrimiçi pazarlama çabalarını içerir.

İşletmeler, mevcut ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için arama motorları, sosyal medya, e-posta ve web siteleri gibi dijital kanalları kullanır.

ARAMA MOTORU PAZARLAMASI

Arama motoru pazarlaması veya SEM, işletmenizin arama motoru sonuç sayfalarında (SERP’ler) görünmesini sağlamak için kullanılan tüm stratejileri içerir. SEM ile, kullanıcılar belirli anahtar kelimeleri aradığında işletmenizi ilk sıraya getirebilirsiniz.

İÇERİK PAZARLAMA

İçerik pazarlaması, hedef kitlenizi çekmek için değerli ve alakalı içerik oluşturma sürecidir. İçerik pazarlaması, potansiyel müşterileri çekmek ve onları müşterilere dönüştürmek için değerli ücretsiz içerik oluşturma ve paylaşma sürecidir.

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

Sosyal medya pazarlaması, bir şirketin ürün ve hizmetlerini pazarlamak için sosyal medya ve sosyal ağların kullanımını ifade eder. Sosyal medya pazarlaması, işletmenizi ve ürünlerinizi çeşitli sosyal medya platformlarında tanıtmak için içerik oluşturma eylemidir.

E-MAİL PAZARLAMA

E-posta pazarlama, potansiyel müşterilere ve müşterilere e-posta göndermek için etkili bir dijital pazarlama stratejisidir. Etkili pazarlama e-postaları, potansiyel müşterileri müşterilere ve tek seferlik alıcıları sadık hayranlara dönüştürür.

KİŞİSEL PAZARLAMA

Kişisel pazarlama, bireylerin profillerini ve itibarlarını geliştirmelerine yardımcı olarak kariyerlerini ilerletebilir. Kişisel pazarlama, tekliflerinizi, fiyatlarınızı, konumlarınızı ve promosyonlarınızı içerir.

MARKA PAZARLAMA

Marka pazarlaması, ürün veya hizmetinizi genel markanızın öne çıkmasını sağlayacak şekilde tanıtır. Marka pazarlama stratejisi, markanızı tanıtmak ve onu görünür ve iyi bilinir kılmak için seçtiğiniz bütünsel yaklaşımdır. Ancak markanızı pazarlarken sahteciliği önlemek ve yasal koruma sağlamak için bir marka koruma sürecinden geçmeniz gerekir.

KAYNAKÇA

Haldun Yıldız/Pazarlama Nedir?

https://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/lesson/week3-notes.pdf

https://tr.wikipedia.org/wiki/Pazarlama

https://www.iienstitu.com/blog/pazarlama-nedir

Ozan Güzelkan/Marketing Nedir?

https://www.albertsolino.com/blog/pazarlama-nedir/#Pazarlama_Sureci

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*