Lojistik, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Lojistik, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi, benzer ancak farklı rollerdedirler. Bununla birlikte, bu farklılıkları açıklamanız istendiğinde, rollerin çok yoğun bir şekilde iç içe geçtiği için bunu yapmak genellikle oldukça zor olabilir. Öncelikle bazı endüstri tanımlarına bakalım…

Tedarik Zinciri Yönetimi’nin Tanımı Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi, kaynak bulma, tedarik ve dönüştürme hatta tüm Lojistik Yönetimi faaliyetlerinde yer alan tüm faaliyetlerin planlanmasını ve yönetimini kapsar. Daha da önemlisi; tedarikçiler, aracılar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve müşteriler olabilen kanal ortaklarıyla koordinasyon ve işbirliğini de içerir. Temelde, Tedarik Zinciri Yönetimi, şirketler içinde ve arasında arz ve talep yönetimini entegre eder.

Lojistik Yönetimi’nin Tanımı Nedir?

Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için menşe noktası ile tüketim noktası arasında malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin verimli, etkili, ileri ve geri akışını veya depolanmasını planlayan, uygulayan ve kontrol eden Tedarik Zinciri Yönetiminin bir parçasıdır.

Operasyon Yönetimi’nin Tanımı Nedir?

Kaynakları istenen mal ve hizmetlere dönüştüren ve bir şirketin iş stratejisini uygulayan işlemlerin tasarımı, yürütülmesi ve kontrolüdür.

Farklılıklar veya Benzerlikler Nelerdir?

Operasyon Yönetimi, malların hareketinden ziyade malların üretimi ile daha fazla ilişkilendirilme eğilimindedir. Bununla birlikte, bazıları Operasyon Yönetiminin hem Tedarik Zinciri Yönetiminin hem de lojistiğin temeli olduğunu söyleyebilir. Operasyon Yönetimi girdileri çıktılara dönüştürmekle ilgili olduğundan, buna hizmetleri de dahil edebiliriz ve kendimizi yalnızca üretimle sınırlamayız. Girdiler, malzeme, ekipman ve teknolojiden insan kaynaklarına kadar sürücüler ve depo işletmecileri dahil her şeyi içerebilir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, terimlerinin birbirinin yerine kullanılabildiği durumlar olmuştur. Bununla birlikte, Tedarik Zinciri Yönetimi, her şeyi kapsarken, Ticaret Rehberi tarafından tanımlanan Lojistik, daha çok malların depolanması ve taşınması ile ilgilidir.

Etkili Operasyon Yönetimi için gerekli beceriler ile hem Lojistik hem de Tedarik Zinciri Yönetiminde ihtiyaç duyulanlar arasında güçlü paralellikler vardır. Mükemmel organizasyon becerileri, bir Operasyon Yöneticisi olarak verimliliği ve üretkenliği artırmak için çok önemlidir.

Bir şirketin karlılığını sağlamak için taşımacılık operasyonlarında ve depo süreçlerinde ve tedarik zinciri boyunca iyileştirilmiş üretkenlik gereklidir.

Tim Dhoull’a göre, “bir Operasyon Yöneticisinin, sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamak için bir şirket içindeki süreç dizilerini anlaması gerekir ve bu anlamda, rol doğrudan Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgilidir. Uygulamada bu süreçlerin kurulmasında yer alan Koordinasyon Lojistiği temsil eder; bu nedenle, bir şirketin işini anlama ve koordine etme kombinasyonu, başarılı bir operasyon yöneticisi için çok önemlidir.”

Farklılıklar olsa da, bu terimler ve roller birbiriyle çok ilişkilidir ve bu rekabetçi çağda karlı olabilmek için şirketlerin deneyimli ve etkin bir Tedarik Zinciri, Lojistik ve Operasyon Yöneticileri ekibine sahip olması gerekir.

Tedarik Zinciri Yönetimi ile Lojistik Yönetimi Terimleri Birbirinin Yerine Kullanılır Mı?

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi terimleri bazen birbirinin yerine kullanılır. Bazıları iki terim arasında hiçbir fark olmadığını, Tedarik Zinciri Yönetimi’nin “yeni” lojistik olduğunu söylüyor.

Pennsylvania’daki bir Lojistik Yönetim Firması olan PLS Logistics Services bloğuna göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde Tedarik Zinciri Yönetimi olarak kabul edilen şey, Avrupa’da daha yaygın olarak Lojistik Yönetimi olarak biliniyor.

Satın Alma, Malzeme Taşıma, Lojistik, Nakliye, Envanter Kontrolü ve Tedarik Zinciri Yönetimi gelişmeye devam ederek bu işlevsel alanların çoğunun birbiriyle kesişmesine neden oldu. Bu kesişim, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi gibi bu terimlerin bazıları için bulanık tanımlarla sonuçlandı.

Bu iki terim bazı benzerliklere sahipken, aslında farklı anlamlara sahip farklı kavramlardır. Tedarik Zinciri Yönetimi, rekabet avantajı elde etmek için birden fazla süreci birbirine bağlayan kapsayıcı bir kavramdır; Lojistik ise Genel Tedarik Zinciri içindeki malların, hizmetlerin ve bilgilerin hareketi, depolanması ve akışını ifade eder.

Anahtar Farklılıklar Nelerdir?

Terimlerin birbirinin yerine kullanılmaması gerektiği halde, birbirlerini tamamladıklarını hatırlamak önemlidir. Bir süreç diğeri olmadan var olamaz. İşte iki terim arasındaki, aralarındaki çizgileri bulanıklaştırmanıza yardımcı olacak bazı temel farklar:

  • Tedarik Zinciri Yönetimi, şirketlerdeki ve şirketler arasındaki ana iş süreçlerini, rekabet avantajı sağlayan yüksek performanslı bir iş modeline bağlamanın bir yoludur.
  • Lojistik, kuruluşun içindeki ve dışındaki malların, hizmetlerin ve bilgilerin hareketi, depolanması ve akışı anlamına gelir.
  • Tedarik Zinciri Yönetimi’nin ana odağı rekabet avantajı iken, Lojistiğin ana odağı, müşteri gereksinimlerini karşılamaktır.
  • Lojistik, uzun zamandır var olan askeri köklerinden kaynaklanan bir terimdir. Tedarik Zinciri Yönetimi ise nispeten yeni bir terimdir.
  • Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi içindeki bir faaliyettir.

Instagram Hesabımızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*