Küresel Pazarlamada Kültürel Çevre

Kültürel Çevre

Kültür Nedir ?

Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran davranış biçimidir.

Pazarlamada Kültürün Etkileri Nelerdir ?

 •  Satın alma davranışları ve tüketici ihtiyaçları büyük oranda kültürel değerlerden etkilenmektedir.
 • Her ülkenin kendine has kültürel özellikleri vardır.
 • Bundan dolayı pazarlama davranışları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.
 • Pazarlamada kültürün etkisi tüm pazarlama sürecinde etkisini gösterir.
 • Ürün tasarımından, fiyat stratejilerine, satış elemanlarının müzakere tarzından reklam mesajlarına kadar pek çok pazarlama faaliyeti kültürle iç içedir.

Kültürün Özellikleri

 • Kültür öğrenme ve tecrübeyle kazanılır.
 • Kültür soyut bir kavramdır.
 • Kültür üzerinde uyarlama yapılabilir.
 • Kültür toplumu oluşturan tüm bireylere aittir.
 • Kültür toplumları birbirinden ayırt eder.

Kültürün Ögeleri

 • Dil
 • Din
 • Eğitim
 • Sosyal Kurumlar
 • Değerler ve Tutumlar
 • Teknoloji ve Materyal Kültür

Fiyat ve Farklı Kültürler Arasında İlişki

Gelişmiş ülkelerden az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere ithal edilen ürünlerin algılanan değerinin yüksek olması sebebiyle bu ürünlerin fiyatı yüksek olmakta ve tüketiciler de bu fiyatı ödemeyi kabul etmektedir.

Dağıtım ve Farklı Kültürler Arasında İlişki

Ülkelerin sahip oldukları bu dağıtım kanalları,kültürel çevrelerinden ve pazarlama yapılarından önemli oranda etkilenmektedir.Dağıtım kanalları üreticiler tarafından kontrol edilmektedir.Haksız rekabeti önleyici kurallar vardır.

KÜRESEL PAZARLAMA YÖNELİMLERİ

Küresel pazarlama fırsatlarını kullanma eğilimleri,işletme yönetiminin kendi firması ve dünyanın diğer bölgelerini nasıl değerlendirdiği ile yakından ilgilidir.

 1. Kendine Odaklı Yönelim
 2. Çok Odaklı Yönelim
 3. Bölge Odaklı Yönelim
Küresel Pazarlama Yönelimleri

Kendine Odaklı Yönelim

Bu yaklaşımı olan işletmeler kendi ülkelerini diğerlerinden daha üstün görme eğilimindedirler.

Dış Pazara Yaklaşım Şekli

 • Dış pazar üretim fazlasından kurtulmak için kullanılır.
 • Dış pazarlarda genellikle aynı veya çok yakın stratejiler tercih edilir.

Avantajları

 • Hızlı yayılır.
 • Hızlı yayılması sayesinde işletmeyi geleceğe taşır.
 • Maliyet avantajı sağlar.

Dezavantajları

 • Merkeziyetçi yönetim anlayışı vardır.
 • Dağıtım kanalının yapısı ve gücü her pazarda aynu olmaz.

Çok Odaklı Yönelim

Her ülkenin farklı olduğunu ve her birinde farklı pazarlama stratejilerinin uygulanması gerektiğini savunur.

Dış Pazarlara Yaklaşımı

 • Faaliyet gösterilirken her pazar tek ve kendine özgü olarak ele alınır.
 • Satış ekibi o ülkenin vatandaşlarından oluşur.
 • Sistematik pazarlama araştırmaları yapılır.

Avantajları

Farklılıklar üzerinde odaklandığı için her pazarda tüketici ihtiyaçlarına başarı ile yaklaşabilir.

Dezavantajları

Benzerlikler üzerinde durmadığı için çoğu zaman maliyette zarara uğrayabilir.

Çok Odaklı Yönelim

Bölge Odaklı Yönelim

Dünyayı bölgelere ayırır ve bu bölgelerin kendi içinde benzerlikler bölgeler arasında ise farklılıklar olması görüşüne dayanır.

Dış Pazarlara Yaklaşımı

 • Pazarlama stratejilerini bölgesel temelde standardize eder ancak bölgeler arası farklılıkları gözetir.

Avantajları

Farklılıklar üzerine odaklandığı için her pazarda tüketici ihtiyaçlarına başarı ile yaklaşır,

Dezavantajları

Benzerlik üzerinde durmadığı için çoğu zaman kaçınabilecek maliyet tekrarına yol açar.

Instagram Hesabı‘mızı da takip edebilirsiniz!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*