Görsel Yok

Konteyner Takibi

Temmuz 9, 2022 Asude YAĞCI 0

Günümüz taşımacılığında neredeyse vazgeçilmez bir ekipman haline gelen konteynerler (kökeni İngilizce’de “koruma” anlamına gelen “container” kelimesinden gelmektedir), uluslararası kabul görmüş standart ölçülere göre üretilen kutulardır.